Ceidwadwyr Cymru yn addo torri treth incwm

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd gan Lywodraeth Cymru yr hawl i amrywio trethi yn ôl cyhoeddiad y Canghellor

Mae arweinydd y Ceidwadwyr yng Nghymru wedi cyhuddo'r blaid Lafur o fod ag ofn defnyddio pwerau treth newydd - gan addo y byddai e'n torri 5c o'r dreth i'r sawl ar gyflogau uwch.

Cyhoeddodd y Canghellor George Osborne ddydd Mercher y byddai'r pŵer i amrywio treth yn incwm yn cael ei ddatganoli i Gymru, a hynny heb y refferendwm fu'n ofynnol tan nawr.

Er nad oes cadarnhad pryd yn union y bydd y pŵer yn cael ei ddatganoli, mae'n debyg y bydd y pleidiau'n cynnig polisïau treth incwm - a hynny am y tro cyntaf - yn eu maniffestos etholiad fis Mai nesaf.

Mae Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones wedi dweud nad oes "problem mewn egwyddor" wrth ddatganoli'r dreth, er ei fod yn pryderu nad oes sicrwydd ynglŷn ag elfennau eraill o gyllideb Llywodraeth Cymru.

Ond dywedodd Andrew RT Davies, arweinydd y Ceidwadwyr yng Nghymru: "Dwi'n meddwl fod ofn arnyn nhw.

"Dwi ddim yn meddwl eu bod nhw'n gwybod beth i wneud. Eu greddf bob tro yw codi trethu."

Disgrifiad o’r llun,
Fe fyddai'r sawl sy'n ennill £50,000 y flwyddyn yn arbed tua £400 mewn treth o dan syniad Mr Davies

Awgrymodd Mr Davies y gellid torri 5c oddi ar y gyfradd dreth 40%, sy'n cael ei godi ar incwm yn uwch na £42,386 y flwyddyn.

Fe fyddai'r sawl sy'n ennill £50,000 y flwyddyn yn arbed tua £400 mewn treth o dan syniad Mr Davies.

Dywedodd wrth BBC Cymru: "Mae angen creu gwahaniaeth rhwng Cymru a gweddill y DU.

"Mae pum ceiniog yn wahaniaeth synhwyrol rhwng yr hyn fyddai Cymru'n ei godi a'r hyn fyddai Lloegr yn ei godi, ac fe fyddai hynny'n ein galluogi i ddweud wrth ŵyr a gwragedd busnes, mae Cymru'n agor i fusnes."

Dywedodd Mr Jones: "Mae angen fod yn ofalus iawn â phethau, dy'ch chi ddim yn cymryd pŵer pan 'ych chi'n gwybod ei fod ar seiliau sigledig."

Does dim amserlen ynglŷn â'r bwriad i ddatganoli treth incwm, er bod mân drethu eraill yn cael eu datganoli ym mis Ebrill 2018.