Llai o blant yn cael eu harestio am y bedwaredd flwyddyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae nifer y plant sy'n cael eu harestio yng Nghymru wedi gostwng 55% mewn pedair blynedd, yn ôl ffigyrau newydd.

Mae'r ffigyrau ddaeth i law elusen diwygio carchardai yn dangos gostyngiad pob blwyddyn o 2010 i 2014.

Ardal Dyfed Powys oedd â'r gostyngiad mwyaf - 70% - gyda De Cymru'n gweld y gostyngiad lleiaf - 47%.

Dywedodd elusen Howard League bod y gostyngiad yn dangos y gwaith da sy'n cael ei wneud i gadw plant o'r system cyfiawnder troseddol.

Ledled Cymru, roedd nifer y plant gafodd eu harestio wedi gostwng o 13,889 yn 2010 i 6,199 yn 2014.

Roedd gostyngiad o 61% yn ardal Heddlu Gwent, a 55% yn y gogledd.

Dywedodd yr elusen bod y ffigyrau yn dilyn tuedd genedlaethol, gyda gostyngiad o 64% ar draws Cymru a Lloegr.

O'r rheiny gafodd eu harestio, roedd 83% yn fechgyn.