Lluniau: Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc 2015

Cyhoeddwyd

Daeth amaethwyr ifanc Cymru ynghyd i Aberystwyth ar 21 Tachwedd ar gyfer Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc 2015. Roedd Cymru Fyw yno hefyd. Dyma i chi flas diwrnod brwdfrydig o gystadlu. Lluniau: Iestyn Hughes

Disgrifiad o’r llun, Mae digon o hwyl a ffrindiau newydd i'w gwneud yng nghefn y llwyfan
Disgrifiad o’r llun, Ydy'r beirniaid cerdd wedi eu plesio?
Disgrifiad o’r llun, Hir yw pob ymaros i fechgyn Abergwaun
Disgrifiad o’r llun, Cofia mai nid Fferm Ffactor 'di'r rhaglen hon Ifan!
Disgrifiad o’r llun, Enlli Pugh o Fotwnnog ym Mhen Llŷn, enillydd yr Unawd Cerdd Dant dan 26 oed
Disgrifiad o’r llun, "Ry'n ni ar y telifishyn!"
Disgrifiad o’r llun, Jessica o Sir Benfro yn paratoi at yr Unawd Sioe Gerdd
Disgrifiad o’r llun, Mae' na 'chydig o dynnu coes am wisg y 'ferch' nobl ynghanol y llun
Disgrifiad o’r llun, "Dy'n ni 'di cyrraedd Aber-oz-twyth o'r diwedd!"
Disgrifiad o’r llun, Côr Llangadog a Dyffryn Cothi fu'n cystadlu yn y gystadleuaeth Côr Cymysg
Disgrifiad o’r llun, Mae Sioned o glwb Llanwenog yn cael diwrnod bin-digedig
Disgrifiad o’r llun, "Gwenwch!"
Disgrifiad o’r llun, Dylan ac Erwan yn gweddïo am berfformiad da
Disgrifiad o’r llun, "Ma'n beth da bod y trelars 'ma mor hyblyg!"
Disgrifiad o’r llun, Ydy'r criw yma o Langybi am fynd am dro i frest, pen, coed?
Disgrifiad o’r llun, "Camera tri nesa!"
Disgrifiad o’r llun, Bardd y Gadair ydy Endaf Griffiths o glwb Pontsian, Ceredigion