Corwen: Dynes wedi marw wedi gwrthdrawiad gyda lori

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau bod dynes yn ei 80au wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad yng Nghorwen fore Gwener.

Mae ffordd yr A5 ar gau yng Nghorwen wedi'r gwrthdrawiad difrifol ar sgwâr y dref.

Dywedodd Gwasanaeth Tan ac Achub Gogledd Cymru eu bod wedi eu galw am 11:00 wedi adroddiadau bod person yn sownd o dan lori fawr.

Cafodd criwiau o Wrecsam, Llangollen a Chorwen eu galw, ond yn anffodus roedd y ddynes wedi marw yn y fan a'r lle.

Dywedodd yr heddlu bod y ffordd ar gau a bod traffig yn cael ei ddargyfeirio - fe fydd y ffordd ar gau am rai oriau.

Dywedodd Sarjant Alun Davies: "Hoffwn siarad gydag unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad rhwng y person a'r lori, neu oedd yng nghyffiniau'r sgwâr yng nghorwen am 10:57 heddiw, 20 Tachwedd."

Mae ymchwiliad yr heddlu i'r digwyddiad wedi dechrau, ac fe ddylai unrhyw un all fod o gymorth ffonio Uned Blismona Ffyrdd Heddlu'r Gogledd ar 101 gan ddyfynnu'r cyfeirnod S178034.