Cymorth Cyfreithiol: Gwahanu rhieni a phlant yn 'annheg'

  • Cyhoeddwyd
TeuluFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae cyfreithiwr teulu wedi dweud wrth BBC Cymru bod rhieni yn cael eu gwahanu rhag eu plant yn annheg ers i Lywodraeth y DU dorri'r ddarpariaeth Cymorth Cyfreithiol i'r rhan fwyaf o faterion teulu yn 2013.

Mae Sophie Hughes, pennaeth y tîm Cyfraith Teulu yn Watkins and Gunn ym Mhont-y-pŵl, yn dweud y gall rhieni sy'n methu fforddio cynrychiolaeth gyfreithiol fod dan anfantais mewn Llysoedd Teulu ar draws Gymru.

Dywedodd bod o leiaf un person ddim yn gymwys am Gymorth Cyfreithiol yn y rhan fwyaf o achosion cyfraith teulu preifat, ond nad ydyn nhw'n gallu fforddio cyfreithiwr chwaith.

Dywedodd Llywodraeth y DU ei fod eisiau gweld dadleuon yn cael eu datrys heb fod angen achos cyfreithiol.

Ychwanegodd y gallai hyn fod yn fwy effeithiol a rhoi llai o bwysau ar bawb sy'n rhan o'r broses.

Dywedodd Ms Hughes: "Mae gen i ffydd yn y system gyfiawnder, ond os nad yw rhywun yn cael eu cynrychioli'n gywir, dyw'r llysoedd ddim yn cael y cyfle i wneud y peth iawn ar gyfer y plant."