Asghar ar frig rhestr ymgeiswyr y blaid Geidwadol

  • Cyhoeddwyd
Mohammad Asghar

Mae AC Ceidwadol gafodd ei orfodi i wynebu pleidlais o aelodau'r blaid wedi ei ddewis fel y prif ymgeisydd ar gyfer rhanbarth y De Ddwyrain ar gyfer etholiad y Cynulliad yn 2016.

Fe wnaeth swyddogion y blaid wrthod ailddewis Mohammad Asghar heb bleidlais, gan ddechrau cystadleuaeth agored.

Cafodd ei gyhoeddi nos Iau mai Mr Asghar oedd wedi dod i'r brig yn y bleidlais.

Fe wnaeth AC arall oedd wedi gorfod dilyn yr un broses, William Graham, orffen y tu allan i'r pedwar uchaf - gan olygu nad yw wedi ei ddewis i bob pwrpas.

Mewn datganiad, dywedodd Mr Graham: "Er fy mod i'n bersonol wedi fy siomi na fyddaf yn rhan o dîm y Ceidwadwyr Cymreig sy'n ehangu ar ôl yr etholiad ym mis Mai, rydw i dal wedi ymrwymo i gyflawni'r nod o roi diwedd ar yr hen lywodraeth Lafur yma."

'Rhesymol'

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd William Graham y byddai'n parhau i fod yn aelod o'r blaid ac i gefnogi'r arweinydd, Andrew RT Davies

Yn siarad ar BBC Radio Wales fore Gwener, dywedodd Mr Graham nad oedd cael ei "orfodi i ymddeol yn apelio, ond dyna'r sefyllfa".

Dywedodd ei fod wedi mwynhau ei gyfnod yn y Cynulliad, ond ei fod efallai wedi "ypsetio gormod o bobl yn y blaid" a'i bod hi'n "anarferol bod gan neb y dewrder i ddod i siarad gyda fi os oedd problem".

Er hynny, ychwanegodd ei bod hi'n "gwbl rhesymol" bod y blaid am gael wynebau newydd oherwydd yr "her dydyn ni erioed wedi ei weld o'r blaen gan UKIP", a dywedodd y byddai'n sicr yn aros yn aelod o'r blaid.

Yr ail enw ar y rhestr fydd Laura Anne Jones, oedd yn AC rhwng 2003-07.

Mae dwy o'r pedair sedd ar gyfer rhanbarth De Ddwyrain Cymru yn rhai Ceidwadol ar hyn o bryd.