Lladrad arfog ym Mhontycymer

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn apelio am wybodaeth yn dilyn lladrad arfog yn siop Co-Op ar Stryd Victoria ym Mhontycymer.

Ychydig ar ôl 06:00 ar ddydd Llun 16 Tachwedd, aeth dau ddyn yn gwisgo mygydau gyda bar haearn a morthwyl i mewn i'r siop ar ôl bygwth rheolwr y siop tu allan.

Cafodd y rheolwr a dau weithiwr arall eu clymu ac fe ofynodd y dynion lle'r oedd blwch diogel y siop yn cael ei gadw.

Fe wnaeth y ddau ddyn ddwyn dros £2000 mewn arian parod, gyda sigaréts a chardiau loteri. Cafodd cyfarpar cyfrifiadurol ei ddwyn yn ystod y lladrad hefyd.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Andy Paddison: "Hoffwn dawelu ofnau'r gymuned fod digwyddiadau fel hyn yn brin iawn yn yr ardal ac nid ydym yn disgwyl i'r digwyddiad gael ei ail-adrodd.

"Roedd yn lladrad milain ac rwyf yn credu fod y rhai sy'n gyfrifol yn dod o'r ardal. Maen nhw wedi ymddwyn heb feddwl dim am bwysigrwydd y siop i'r pentref a gyda dim ystyriaeth o gwbl i les y dioddefwyr sydd wedi eu dychryn gan yr hyn y maen nhw wedi bod drwyddo."

Ychwanegodd: "Mae rhywun yn gwybod rhywbeth ac rwyf yn apelio arnyn nhw i wneud y peth iawn i'w cymuned a chysylltu gyda ni.

"Rydym yn dilyn sawl trywydd gwahanol fel rhan o'r ymchwiliad ac rydym wedi cyhoeddi lluniau cylch cyfyng o ddau berson yn y gobaith y bydd rhywun yn rhoi dau a dau at ei gilydd. Mae modd iddyn nhw aros yn ddi-enw os oes angen drwy ffonio Taclo'r Taclau ar 0800 555 111."

Mae heddlu Pen-y-bont yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod *424842.