Gŵyl Cerdd Dant, Porthcawl 2015

Mae'r llwyfan yn barod!
Image caption Mae'r llwyfan yn barod!

Tro Porthcawl oedd hi ar 13 Tachwedd i groesawu Gŵyl Cerdd Dant 2015. Dyma i chi gip ar y paratoadau tu nôl i'r llwyfan.

Image caption Pwy fydd yn cael eu gwobrwyo eleni?
Image caption "Pryd ni mla'n te?"
Image caption Mae hi'n brysur yng nghefn y llwyfan...
Image caption ...ac mae hi'n anodd osgoi Trystan Ellis-Morris a'i feicroffon!
Image caption Telynau mewn tiwn
Image caption Clocsiau lliwgar
Image caption Un gainc fach arall cyn cystadlu
Image caption Tawelwch! 'Dyn ni'n fyw ar S4C!
Image caption "Ma'r dawnsio ma'n waith caled!"
Image caption "Croesi pob dim!"
Image caption Yw'r Prif Weinidog yn cystadlu 'sgwn i?
Image caption "Mae'n anodd cael trefn ar y dynion'ma!"
Image caption "Pwy sy'n mynd i edrych ar ôl ein cotie ni?"
Image caption Steffan Rhys Hughes, un o enillwyr cyson yr Ŵyl Cerdd Dant
Image caption Cofiwch am Bwllheli'r flwyddyn nesa'