Llifogydd yn amharu ar wasanaeth trenau

  • Cyhoeddwyd
Arriva Trains Wales service

Mae'r oedi'n parhau ar wasanaethau trên yng nghanolbarth a gogledd Cymru oherwydd y tywydd garw.

Fe ddywedodd Trenau Arriva Cymru fod trenau rhwng Aberystwyth ac Amwythig wedi eu canslo oherwydd lefel yr afon ym Machynlleth.

Oherwydd cyfyngderau cyflymder ar y rheilffordd, mae 'na oedi ar rai trenau rhwng Llanrwst a Blaenau Ffestiniog.