Llifogydd a gwyntoedd yn achosi trafferth trwy'r wlad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Mari Williams
Disgrifiad o’r llun,
Llifogydd ger Afon Lliw yn Llanuwchllyn ddydd Sul

Mae cannoedd o gartrefi heb drydan a rhai ffyrdd ar gau wrth i lifogydd a gwyntoedd cryfion daro llawer o Gymru.

Mae rhybudd ambr "byddwch yn barod" am law trwm mewn grym ar gyfer Gwynedd, Conwy a Sir Ddinbych nes 21:00 nos Sul.

Yng Ngheredigion, Sir y Fflint, Ynys Môn, Powys a Wrecsam mae rhybudd melyn "byddwch yn ymwybodol" mewn grym.

Dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru y byddai ei staff allan yn gweithio trwy'r penwythnos yn gosod rhwystrau a gwneud popeth y gallan nhw i leihau effaith y tywydd ar drigolion.

Problemau

Dywedodd Scottish Power bod 300 o gartrefi heb drydan oherwydd gwyntoedd cryfion ger Y Drenewydd a'r Trallwng.

Mae 260 o gwsmeriaid Western Power wedi eu heffeithio yn ardal Pontyberem yn Sir Gaerfyrddin yn ogystal.

Roedd cymal pen y Gogarth o Rali GB ddydd Sul wedi cael ei chau i bobl sydd yno i wylio'r rasio oherwydd gwyntoedd cryfion.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw i gartref oedd wedi ei effeithio gan lifogydd yn Ysbyty Ifan, Sir Conwy, fore Sul yn ogystal.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn gosod amddiffynfeydd llifogydd yn Llanelwy

Ar y ffyrdd

  • Yr A458 ar gau i'r ddau gyfeiriad ym Mhowys rhwng Llanfair Caereinion a Chyfronydd;
  • Coeden wedi disgyn ar Heol Lecwydd yn Llandochau Fach, Bro Morgannwg;
  • Yr A487 ar gau i'r ddau gyfeiriad rhwng Pont Dyfi a Gorsaf Reilffordd Machynlleth;
  • Llifogydd ar yr A476 Heol Morlais yn Llannon, Sir Gaerfyrddin;
  • Yr A494 ar gau i'r ddau gyfeiriad rhwng Dolgellau a'r Bala;
  • Llifogydd ar yr A470 Ffordd Llanrwst yn Nhrefiw, Sir Conwy.

Rheilffyrdd

  • Dim gwasanaeth Trenau Arriva Cymru rhwng Caersws a Machynlleth oherwydd llifogydd;
  • Coeden wedi disgyn ar y rheilffordd yn Sir Caerffili gan achosi oedi ar drenau rhwng Llanbradach ac Ystrad Mynach.