BBC Cymru Fyw

Llifogydd a gwyntoedd yn achosi trafferth trwy'r wlad

Published
image copyrightMari Williams
image captionLlifogydd ger Afon Lliw yn Llanuwchllyn ddydd Sul
Mae cannoedd o gartrefi heb drydan a rhai ffyrdd ar gau wrth i lifogydd a gwyntoedd cryfion daro llawer o Gymru.
Mae rhybudd ambr "byddwch yn barod" am law trwm mewn grym ar gyfer Gwynedd, Conwy a Sir Ddinbych nes 21:00 nos Sul.
Yng Ngheredigion, Sir y Fflint, Ynys Môn, Powys a Wrecsam mae rhybudd melyn "byddwch yn ymwybodol" mewn grym.
Dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru y byddai ei staff allan yn gweithio trwy'r penwythnos yn gosod rhwystrau a gwneud popeth y gallan nhw i leihau effaith y tywydd ar drigolion.

Problemau

Dywedodd Scottish Power bod 300 o gartrefi heb drydan oherwydd gwyntoedd cryfion ger Y Drenewydd a'r Trallwng.
Mae 260 o gwsmeriaid Western Power wedi eu heffeithio yn ardal Pontyberem yn Sir Gaerfyrddin yn ogystal.
Roedd cymal pen y Gogarth o Rali GB ddydd Sul wedi cael ei chau i bobl sydd yno i wylio'r rasio oherwydd gwyntoedd cryfion.
Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw i gartref oedd wedi ei effeithio gan lifogydd yn Ysbyty Ifan, Sir Conwy, fore Sul yn ogystal.
image captionMae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn gosod amddiffynfeydd llifogydd yn Llanelwy

Ar y ffyrdd

  • Yr A458 ar gau i'r ddau gyfeiriad ym Mhowys rhwng Llanfair Caereinion a Chyfronydd;
  • Coeden wedi disgyn ar Heol Lecwydd yn Llandochau Fach, Bro Morgannwg;
  • Yr A487 ar gau i'r ddau gyfeiriad rhwng Pont Dyfi a Gorsaf Reilffordd Machynlleth;
  • Llifogydd ar yr A476 Heol Morlais yn Llannon, Sir Gaerfyrddin;
  • Yr A494 ar gau i'r ddau gyfeiriad rhwng Dolgellau a'r Bala;
  • Llifogydd ar yr A470 Ffordd Llanrwst yn Nhrefiw, Sir Conwy.

Rheilffyrdd

  • Dim gwasanaeth Trenau Arriva Cymru rhwng Caersws a Machynlleth oherwydd llifogydd;
  • Coeden wedi disgyn ar y rheilffordd yn Sir Caerffili gan achosi oedi ar drenau rhwng Llanbradach ac Ystrad Mynach.