Apêl Mark Drakeford i feddygon iau: 'Dewch i Gymru'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Llywodraeth Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae ymgyrch Mark Drakeford yn cynnwys fideo YouTube, sy'n amlinellu'r buddiannau o ddewis Cymru

Mae pêl-droed, rygbi, traethau a mynyddoedd wedi'u defnyddio mewn apêl gan y Gweinidog Iechyd i ddenu meddygon iau i Gymru.

Mae Mark Drakeford wedi lansio ymgyrch yn eu hannog i wneud cais am leoedd hyfforddi mewn ysbytai a meddygfeydd.

Mae ymgyrch hefyd yn cynnwys fideo YouTube, sy'n amlinellu'r buddiannau o ddewis Cymru.

Daw yn dilyn dadl dros gytundeb newydd i 50,000 o feddygon iau yn Lloegr, gyda Chymdeithas Meddygol Prydain (CMP) yn honni y gallai rhai golli hyd at 15% o'u cyflog.

Yr hen gytundeb sy'n cael ei ddefnyddio yng Nghymru, ond bydd gweinidogion yn cadw llygad ar yr hyn sy'n digwydd yn Lloegr.

Mae adain CMP Cymru wedi dweud bod ganddo "berthynas gweithgar adeiladol" gyda Llywodraeth Cymru.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Gweinidog Iechyd yn credu y gall pêl-droed ddenu meddygon iau i Gymru

Dywedodd Mr Drakeford: "Mae gan Gymru draddodiad cryf o weithio mewn partneriaeth gyda'n staff a'u cynrychiolwyr.

"Bydd meddygon o unrhyw ran o'r Deyrnas Unedig sy'n fodlon dod i weithio i Gymru yn cael croeso cynnes iawn."

Mae Mr Drakeford hefyd yn tynnu sylw at record Cymru mewn ymchwil meddygol, ac arolwg y Cyngor Meddygol Cyffredinol wnaeth ddarganfod bod bodlondeb hyfforddeion yn uwch yng Nghymru na mewn rhannau eraill o'r DU.

Mae gwefan gyrfaoedd meddygol wedi'i lansio'n ogystal.