Dechrau casglu sbwriel pob tair wythnos ym Mhowys

Cyhoeddwyd

Mae Cyngor Powys i ddechrau casglu sbwriel unwaith pob tair wythnos mewn ymgais i arbed £500,000 y flwyddyn a chynyddu cyfraddau ailgylchu.

Dywedodd y cyngor y bydd y newid yn ei helpu i gwrdd â tharged ailgylchu Llywodraeth Cymru o 58% erbyn 2015/16, fydd yn codi i 70% erbyn 2024/25.

Bydd y newid yn dod i rym o 23 Tachwedd.

Ni fydd newid yng nghasgliadau wythnosol ailgylchu a gwastraff bwyd.