Rhybudd am law trwm a llifogydd

  • Cyhoeddwyd
Tonnau, MônFfynhonnell y llun, Jeremy Jones
Disgrifiad o’r llun,
Mae tonnau ffyrnig ar hyd arfordir Ynys Môn

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn i bobl fod yn wyliadwrus a pharatoi ar gyfer llifogydd dros y penwythnos, gan fod disgwyl i law trwm a chyson effeithio ar y rhan fwyaf o Gymru.

Mae tri rhybudd llifogydd mewn grym yn y gogledd - ar gyfer arfordir dwyreiniol Ynys Môn, ar gyfer Penrhyn Llŷn o'r Fenai hyd at Aberdyfi, ac ar gyfer dyffryn Dyfrdwy o Lanuwchllyn i Langollen.

Yn ogystal, mae CNC yn cadw llygad ar ddalgylchoedd afonydd Dyfi, Elwy, Conwy ac Efyrnwy.

Ar hyn o bryd, disgwylir y glaw gwaethaf rhwng prynhawn dydd Sadwrn a bore dydd Sul, a gallai arwain at lifogydd yn y dalgylchoedd hyn.

Paratoi

Dywedodd Scott Squires o Cyfoeth Naturiol Cymru: "Rydym yn gofyn i bobl fod yn ofalus iawn a pharatoi ar gyfer llifogydd.

"Bydd ein staff allan yn gweithio heddiw a dros y penwythnos er mwyn paratoi ar gyfer llifogydd, ac i helpu i leihau'r effeithiau ar bobl a'u heiddo.

"Rydan ni'n cynghori pobl i gadw golwg ar adroddiadau'r tywydd ac ar y newyddion lleol i gael manylion am unrhyw broblemau yn eu hardal."

Mae modd dod o hyd i rybuddion llifogydd ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru drwy glicio yma.