Arestio dynes wedi tân ar Ynys Môn

  • Cyhoeddwyd
BiwmaresFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd un o'r tanau eu cynnau ym Miwmares

Mae dynes wedi ei harestio yn dilyn dau dân mewn lleoliadau gwahanol ar Ynys Môn dros nos.

Cafodd yr heddlu alwad am 02:04 yn dilyn adroddiadau fod car ar dân ym Miwmares.

Fe ddaeth ail alwad i'r heddlu am 03:12 ar ôl i gar gael ei roi ar dân yn Llanddona.

Mae dynes 20 oed wedi ei harestio ar amheuaeth o gynnau tân bwriadol a dwyn ac mae hi'n parhau yn y ddalfa.

Roedd ceir a ffenestri eiddo gerllaw wedi cael eu difrodi ond ni wnaeth neb ddioddef anaf yn dilyn y digwyddiadau.

Dywedodd y Sarjant Gethin Jones o Heddlu Gogledd Cymru: "Roedd hwn yn ddigwyddiad unigol. Mae'r ymchwiliad yn mynd yn ei flaen ac rydym yn awyddus i siarad gydag unrhyw un oedd wedi gweld y tanau hyn neu weld rhywun yn ymddwyn mewn ffordd amheus."

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu gyda swyddfa'r heddlu yn Llangefni drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnodau RC15174178 neu RC1514197.