Symud gweddillion beddi i ledaenu ffordd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun, Roedd y fynwent gyferbyn a ffordd yr A465

Mae gweddillion a cherrig beddi 62 o bobl wedi cael eu symud o fynwent hen gapel ar gyfer cynllun lledu ffordd yn Sir Fynwy.

Roedd y beddi yn dyddio'n ôl i ganol yr 1800au yn hen gapel Lion Terrace, oedd yn sefyll ar ochr ffordd yr A465 Blaenau'r Cymoedd yng Ngilwern.

Roedd archeolegwyr wedi disgwyl symud tua 12 o feddi yn ôl y wybodaeth oedd ar gerrig beddi oedd yn dal i sefyll.

Cafodd y gweddillion eu codi gyda llaw cyn cael eu symud mewn ambiwlans preifat i barlwr angladdau.

Rhoddwyd caniatâd i symud y gweddillion gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder ym mis Medi.

Dywedodd y cwmni sy'n adeiladu'r ffordd, Costain, wrth bapur newydd y South Wales Argus y byddai'r gweddillion yn cael eu claddu eto ym mynwent y cyngor ger Eglwys Sant Elli yng Ngilwern, ynghyd a gwasanaeth gweddi unwaith y bydd yr holl weddillion wedi eu claddu.