Gwrthod cyhoeddi cofnodion trafodaethau datganoli

  • Cyhoeddwyd
Stephen Crabb
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Stephen Crabb fod trafodaethau rhwng y pedair prif blaid yng Nghymru cyn "Cytundeb Dydd Gŵyl Dewi"

Mae Ysgrifennydd Cymru Stephen Crabb wedi gwrthod cais gan Blaid Cymru i ddatgelu cofnodion fyddai'n dangos pa bleidiau oedd yn gwrthwynebu datganoli mwy o rym i Gymru.

Mae Plaid Cymru'n cyhuddo Mr Crabb o wneud "dêl 'stafell gefn yn San Steffan" wedi iddo wrthod cyhoeddi cofnodion y trafodaethau arweiniodd at "Gytundeb Dydd Gŵyl Dewi" ym mis Chwefror.

Dywedodd AS Plaid Cymru Jonathan Edwards ei fod wedi gwneud y cais ar ôl i Fesur drafft Cymru gael ei gyhoeddi. Yn ôl Mr Edwards mae'r mesur yn dangos "diffyg gweledigaeth ac uchelgais i Gymru."

Ond dywedodd Mr Crabb fod y pleidiau wedi cytuno i gadw'r trafodaethau'n gyfrinachol.

'Bylchau enfawr'

Disgrifiad o’r llun,
Mae Jonathan Edwards yn beirniadu Llywodraeth y DU am beidio derbyn argymhellion Comisiwn Silk

Mae Mr Edwards yn honni fod "dros hanner" argymhellion Comisiwn Silk wedi cael eu gwrthod gan Lywodraeth y DU a'r Blaid Lafur.

"Mae bylchau enfawr ym Mesur drafft Cymru, gan gynnwys datganoli cyfrifoldebau a chyllideb Network Rail, datganoli'r heddlu, penodi Comisiynydd Stadau'r Goron i Gymru, datganoli S4C, ac adolygiad o ddatganoli'r system gyfiawnder cyfreithiol.

"Mae'r ffaith fod yr Ysgrifennydd Gwladol wedi gwrthod cyhoeddi'r cofnodion yn awgrymu fod 'na ddêl 'stafell gefn yn San Steffan rhwng y Torïaid a Llafur."

Ond dywedodd Mr Crabb wrtho mewn llythyr seneddol:

"Cefais lawer o gyfarfodydd fel rhan o broses Cytundeb Dydd Gŵyl Dewi. Roedd y rhain yn cynnwys cyfarfodydd gyda chynrychiolwyr y pedair prif blaid yng Nghymru i weld pa rai o awgrymiadau Comisiwn Silk oedd gan gonsensws gwleidyddol.

"Fe wnaethon ni gytuno y byddai'r trafodaethau'n gyfrinachol, a does gan y llywodraeth ddim bwriad cyhoeddi'r cofnodion."