Cofio'r 80au? // Remember the 80s?

Published
image captionGyda modur peiriant golchi ac wedi ei adeiladu ym Merthyr Tudful, sut na lwyddodd y Sinclair C5? // Built in Merthyr with a washing machine motor, it's difficult to pinpoint why the Sinclair C5 didn't take off

Faint 'dych chi'n ei gofio am yr 80au? Ar 23 Tachwedd bydd cyfres newydd 'Wales in the Eighties' yn dechrau ar BBC One Wales. Dyma ambell i lun i brocio'r cof am Gymru dros 30 mlynedd yn ôl...

Do you remember the 1980s? A new series on BBC One Wales, 'Wales in the Eighties' starting on 23 November will offer a glimpse of some of the momentous events of a significant decade for the Welsh nation. Here are a few images to jog your memory of life in Wales more than 30 years ago...

image copyrightMartyn Hearson
image captionHeol Awst, Caerfyrddin yn Awst, 1980 // Lammas Street, Carmarthen in August 1980
image captionYdych chi'n cofio 'Jabas'? Faint o enwau rhain ydych chi'n eu cofio? // One of S4C's most popular programmes ever - 'Jabas'
image captionRydych chi'n gwylio'r BBC // You're tuned in to the BBC
image caption"Shwt ma' hwn yn gweithio 'de?" // "I'll just fetch my mobile phone from its lorry..."
image captionSiân Thomas yn cyflwyno 'Clwb S4C' yn 1986 // Sian Thomas presents S4C's 'Children's Club' in 1986
image captionCar y degawd? Audi Quattro oedd y boi // The car which defines the decade? Fire up the Quattro
image captionA law yn llaw gyda'r ffôn symudol a'r Quattro... // And hand in hand with the mobile and the Quattro was....
image captionY Cyrff. Awgrym cynnar o Cŵl Cymru'r 90au // Welsh band Y Cyrff. An early indication of the 90s phenomenon Cool Cymru
image caption"Chwarae'r peiriant fideo..." // Not quite GTA, but Space Invaders was very popular in its day
image captionYr actor Stifyn Parri (dde) yn ei ddyddiau ar y gyfres sebon 'Brookside' fel y cymeriad Christopher Duncan // Remember 'Brookside' and Welsh actor Stifyn Parri who played Christopher Duncan between 1986 and 1988?
image captionAi dyma ddechreuodd y chwildro cerddorol? Y Walkman // The first shot in the music revolution? Music on the move with the Walkman
image captionAm y tro cyntaf roedd yna wersi cyfrifiadureg yn ysgolion. Dysgodd cenhedlaeth o blant sut i symud smotyn o dop y sgrîn i'r gwaelod // Computer lessons were first seen in schools where a generation of children learned complex coding which moved a dot from the top of the screen to the bottom
image captionSteve Strange o Drecelyn, un o sylfaenwyr symudiad y 'New Romantics' yn ôl llawer // Steve Strange, the Newbridge man who according to many established the 'New Romantics'
image caption"Beth? Recordio'r teledu?!" // "What? You can record the telly?"
image captionCofio cylchgrawn 'Sgrech'? // 'Sgrech' was a groundbreaking and often controversial Welsh music magazine
image captionSuperted, y rhaglen gyntaf ar S4C ar Tachwedd 1, 1982 // The first programme broadcast on S4C on November 1, 1982
image captionWnaethoch chi lwyddo i orffen un o'r rhain? // Did you manage to complete the Rubik's Cube?