Colofn Jo Blog

  • Cyhoeddwyd
Jo Blog

Mae'n siŵr eich bod chi'n deall erbyn hyn ei bod hi'n hawdd iawn cynhyrfu Jo Blog. Mae o wedi ei ypsetio gan Gwpan Rygbi'r Byd, Y Sioe Fawr, dathliadau Patagonia a hyd yn oed blew ar wynebau. Pwy sy'n ei chael hi tro 'ma 'sgwn i?

Baw ar yr olwynion

Does gen i ddim i'w ddweud wrth gŵn.

Mae manwfro ar hyd palmentydd Bangor a Caernarfon - ac ar draws y cerrig diawledig yna ar y Maes - yn ddigon anodd ar y gorau, ond mae cael hanner dwsin o gŵn rhech yn snwyro o gwmpas eich olwynion chi yn ei gwneud hi'n amhosibl.

Dwi'n aml yn teimlo fel Michael Palin yn 'A Fish Called Wanda' yn lladd y tri ci rhech mae'r hen wraig yn eu cerdded. Maen nhw yna, dan fy nhraed i, o gwmpas fy olwynion i. Allai'm neidio o'r ffordd. Dwi'n sdopio, stallio. Blydi niwsans.

Wedyn mae'n waeth byth pan nad ydyn nhw yno o gwbl, a dim ond wedi gadael rhyw pooby-trap ar eu hôl.

Pan oeddwn i ar ddwy droed roedd gen i ryw chweched synnwyr. Anaml fyddwn i'n sefyll mewn baw ci. Ond ers cael y scooter mae o'n felltith. Dwi ddim yn gweld beth sydd dan fy olwynion.

Ac yn aml dwi ddim yn sylweddoli mod i wedi gyrru trwy'r sdwff nes mod i'n cael rhyw dirty looks gan rhyw ddoliau pert mewn cymylau o perfume yn Boots.

Allai'm codi i'w llnau o, felly'n aml dwi'n gorfod ei gario fo i mewn i'r tŷ, a prin alla'i blygu i lawr i'w lanhau o'n fanno wedyn.

Aaahhh. Dwi'n casáu cŵn.

Bag tenau

Ond i fod yn deg. Mae pethau lot gwell nag oedden nhw. Mae'r rhan fwyaf o berchnogion cŵn â'u pooper-scooper erbyn hyn. Mae o'n ail natur iddyn nhw i roi bag plastig am eu llaw a chodi baw eu ci.

Ond mae o'n dal yn eithaf entertaining i'w wylio. Mae llawer yn ei wneud o heb feddwl. Ond mae rhai yn meddwl. Mae yna un Lady dwi'n mwynhau ei gwylio. 'Dach chi'n gweld y deilema ar ei wyneb hi.

"Rwyf fi. Y Fi. Y Fi, o bawb, yn gosod bag plastig tenau ar fy llaw, ac yn codi baw ci oddi ar lawr. Dim ond bag plastig tenau, perfumed, ond tenau, sydd rhwng fy mysedd i a baw ci.

"Rwy'n teimlo ei wres a'i ansawdd o trwy fy menyg les. Ond wedyn sut allwn i fyw gyda'r cywilydd o beidio?

"Beth petae William Williams druan yn cael enw drwg fel poodle sy'n poo'n gyhoeddus. O diar mi."

Mae'n clymu'r rhodd yn gyflym ac yn gelfydd a'i ollwng o yn y bin agosaf. Mae Williams yn dda am aros wrth ymyl bin.

Ych a fi!

Ond o leiaf mae hi'n gwneud hynny. Y rhai sydd rili yn mynd ar fy nerfa' i ydy'r rhai sy'n mynd i'r drafferth i godi'r baw a'i roi mewn bag ond wedyn yn mynd ac yn gadael y bag ar lawr.

Ond mae hynny'n well na dim meddech chi? Dim os ydych chi'n gyrru mobility scooter! Mae'r bagiau'n cydio yn yr olwyn ac yn casglu o dan y mudguard. Ges i ddau yr wythnos o'r blaen, un o dan bob un o'r olwynion blaen. Ych a fi!

Nes i ddal rhywun wrthi unwaith. Hen foi bach eiddil, tua 85a dau alsatian mawr ganddo fo. Pan nes i holi be oedd o'n feddwl oedd o'n wneud, fe drodd arna'i a dechrau sbowtan am pa mor beryglus ydy scooters ar y palmant a sut y dylen ni gael ein banio.

Wedyn fe benderfynodd yr alsatians eu bod nhw wedi cael digon ar y sgwrs a'i lusgo fo i ffwrddfel cymeriad mewn cartŵn Tom and Jerry.

Gen i fwy o reolaeth dros y scooter nag oedd ganddo fe dros ei gŵn, na'u bowels. Ddylai pob perchennog ci brofi ei fod o'n ddigon cryf i fynd a'i gŵn am dro, neu gael ei banio.

Tae'r alsatians ddim mor fawr mi fyddwn i wedi gyrru drostyn nhw fel Michael Palin...

Bydd Jo Blog yn ei ôl ar wefan Cymru Fyw pan fydd rhywun neu rywbeth wedi codi ei wrychyn.

Fe hoffai aelodau tîm Cymru Fyw dynnu eich sylw at y ffaith nad ydym ni erioed wedi gweld Jo Blog yn ein swyddfeydd, felly rydym ni yn cymryd mai cymeriad dychmygol ydy o!