Trafod cae 3G ym Mharc Eirias ym Mae Colwyn

Llyr Edwards
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Safle'r cae 3G arfaethedig ym Mharc Eirias

Fe fydd cabinet Cyngor Conwy yn penderfynu ddydd Mawrth a fyddan nhw'n rhoi sêl bendith terfynol i greu cae chwaraeon gwair 3G newydd ym Mharc Eirias ger Bae Colwyn.

Gobaith Cyngor Conwy ydi y byddai'r datblygiad yn rhoi hwb i Barc Eirias fel canolfan rhagoriaeth ar gyfer chwaraeon.

Ond mae rhai pobl yn poeni na fydd pobl leol yn gallu defnyddio'r cae fel sy'n digwydd ar hyn o bryd.

Dros y blynyddoedd diwethaf mae yna nifer o gemau rygbi rhyngwladol Cymru dan 21 wedi cael eu chware ym Mharc Eirias a gobaith cyngor Conwy ydi i roi hwb ychwanegol i'r ganolfan.

Dadl y cyngor yw drwy gael cae artiffisial newydd byddai'r prif gae chware yn cael mwy o lonydd ac yn cael ei gadw ar gyfer gemau mawr.

Ar hyn o bryd mae cae 'Glan y Don' lle bwriedir creu'r cae 3G yn cael ei ddefnyddio gan blant lleol a thimau sy'n troi i fyny fel ma nhw isio, ac mae 'na bryder y bydd hyn yn newid efo creu'r cae 3G newydd.

Nid oedd neb o Gabinet Cyngor Conwy yn fodlon gwneud sylw cyn y cyfarfod ddydd Mawrth, ond mae swyddogion y cyngor yn argymell derbyn y cynllun.