Ymgyrchwyr yn dod i gytundeb i brynu tafarn ym Mhowys

  • Cyhoeddwyd
Locals to buy former village pubFfynhonnell y llun, Tim Jones
Disgrifiad o’r llun,
Mae tua 180 o bobl wedi helpu codi dros £300,000 i brynu'r adeilad

Mae ymgyrchwyr ym Mhowys wedi dod i gytundeb gyda pherchnogion tafarn i rwystro cadwyn archfarchnad rhag cymryd rheolaeth o'r adeilad.

Roedd Grŵp Gweithredol tafarn y Corn Exchange yng Nghrughywel yn dweud y byddai cadwyn genedlaethol yn bygwth bywoliaeth perchnogion busnes annibynnol y dref.

Bydd yr adeilad yng Nghrughywel nawr yn cael ei werthu i 180 o bobl leol am £300,000.

Mae'r gwerthiant wedi'i gymeradwyo gan fwrdd Punch Taverns - y perchennog presennol - ac mae gan yr ymgyrchwyr nawr wyth wythnos i gwblhau'r cytundeb.

Eu gobaith yw cael caniatâd cynllunio i newid yr adeilad i siopau bychan a fflatiau.

Dywedodd Dean Christy o Grŵp Gweithredol y Corn Exchange bod y datblygiad yn "newyddion da i bawb sydd eisiau sicrhau dyfodol ein stryd fawr".

Ffynhonnell y llun, Google

Bydd cwmni newydd - Corn Exchange Crickhowell Ltd - yn cael ei ffurfio yn y dyddiau nesaf i gasglu'r arian i brynu'r adeilad.

Ychwanegodd yr ymgyrchwyr bod "mwy na digon" o arian wedi'i addo i brynu'r dafarn, ond y byddai angen mwy i'w adnewyddu.

Mewn datganiad, dywedodd Punch Taverns: "'Dy ni'n cydnabod y teimlad cryf yng Nghrughywel dros ganol y dref a'i masnachwyr annibynnol, a 'dy ni wrth ein boddau ein bod wedi dod i gytundeb sy'n bodloni pawb."

Fe ddywedodd Emma Bevan, cadeirydd Grŵp Gweithredol y Corn Exchange: "Dw i wrth fy modd ac yn teimlo'n gyffrous bod bwrdd Punch wedi cymeradwyo'r gwerthiant.

"Roedden ni'n iawn i ddal ein tir yn erbyn y cynlluniau i agor archfarchnad ar ein stryd fawr - nawr fe allwn ni greu rhywbeth wnaiff wneud ein cymuned ni'n falch."

Ffynhonnell y llun, Tim Jones
Disgrifiad o’r llun,
Bu pobl leol yn protestio yn erbyn troi'r dafarn yn gadwyn archfarchnad