Beth nesa' i Siôn Corn?

  • Cyhoeddwyd
Sion CornFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae Cymru Fyw wedi llwyddo i ddwyn perswâd ar Siôn Corn i ysgrifennu darn i ni yn rhoi ei argraffiadau a'i deimladau wedi noson brysuraf ei flwyddyn.

Fe hoffem ni ddiolch iddo am ei amser a dymuno Nadolig Llawen iddo, ac i bawb sy'n darllen.

"Diolch byth! Mae drosodd am flwyddyn arall a phob plentyn wedi derbyn ei anrheg yn llwyddiannus. Wel bron ...

Do, mi gawson ni bach o drafferth gyda Jean Pierre o Pontivy pan gafodd ei anrheg ei gymysgu gyda doli fawr ofynnodd Jean Perry o Sir Fôn amdani. Ond roedd hi'n ddigon hapus gyda'r system gemau newydd felly, dim ond cael rhywbeth i Jean Pierre erbyn fory... a fydd pawb yn hapus. 'Dyw Llydaw ddim yn bell.

Rhaid i fi gyfaddef, dyma fy hoff adeg o'r flwyddyn. Eistedd lawr gyda thanllwyth o dân a rhoi nhraed lan yn barod i wylio Downton heno. O, fi'n hoffi Downton, a'r boi 'na ar S4C sydd wastad yn cwmpo pan mae'n sgïo neu'n mynd ar gwch, neu'n ceisio mynd mewn llinell syth wrth redeg rhag cathod. Ho Ho Ho!

Disgrifiad o’r llun,
Dai yn ffefryn ym Mhegwn y Gogledd

Ac wedyn ychydig o amser i ymlacio gyda'r teulu cyn dechrau wynebu gwaith unwaith eto. Ie nôl â fi i'r banc wythnos i ddydd Mercher i ddechrau ar y gwaith o baratoi at y Nadolig nesa'. Felly dyna wafio hwyl fawr ar ddau fis cynta'r flwyddyn.

Talu biliau, trefnu newid y tegannau sydd ddim yn gweithio, ddim yn ffitio, neu jyst ddim yr hyn roedd y person wedi gofyn amdano. Roedd hi'n llawer rhwyddach pan mai dim ond oren, afal a chnau roedd pawb yn ei gael, er roedd y gweithdy'n drewi llawer mwy. Ond, mae'r oes wedi newid, a dyna fel ma' hi!

Ond yn bennaf, rwy'n edrych 'mlaen at gael bath a siafio'r blincin barf hyn. Mae'n iawn dros y gaeaf ond yn lot rhy dwym ar gyfer gweddill y flwyddyn, ac mae'n cosi. Bois bach yn cosi fel y cythraul. A byddai'n falch o weld y ceirw'n mynd nôl i Sŵ Caer hefyd. Blincin anifeiliaid swnllyd, drewllyd. Methu aros i gael defnyddio'r beic quad unwaith eto.

A gan edrych ymlaen yn bellach i'r flwyddyn, fi'n credu af i i wlad Groeg ar wyliau eleni. Chi'n gallu hedfan o Lerpwl ac os wnâi archebu nawr, fydd y tocynnau'n rhatach... ie, rhaid i mi gofio archebu cyn mynd ati i ddechrau sortio'r pethe 'Dolig 'ma mas.

Ffynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Siôn yn ymarfer ar gyfer yr haf

Bydd eisiau dillad newydd hefyd. Mae'r shorts a'r thong oedd gyda fi i nofio llynedd wedi mynd yn rhy fach, a welais i lot o grysau 'T' newydd cyn y Nadolig gyda phethau doniol iawn wedi eu hysgrifennu arnyn nhw. Pethau fel, 'Aeth fy ngwraig i Dalybont, a'r cyfan ddaeth hi nôl i mi oedd y blincin crys 'T' yma!!!!' Ho Ho Ho! Mae 'na pobl glyfar mas 'na yn meddwl am y pethe' 'ma. Hilariws.

Felly, edrych ymlaen at y flwyddyn newydd, ac unwaith eto, mi fyddai'n siŵr o fod yn gwneud adduned. Falle rhywbeth newydd eleni, fel gwrando llai ar record hir Côr Telyn Teilo.

Ond mae'n siŵr wnai orffen lan yn gyda'r adduned i golli pwysau eto. Mae'n draddodiad yr adeg hon o'r flwyddyn, ond eleni fi o ddifrif. Ond fi yn licio tikka massala cyw iâr, ac mae'r gampfa'n llawn o bobl ffit yn rhedeg a neidio a chwysu. Mae'n broblem. Ac yn un fydd yn rhaid i mi sortio... flwyddyn nesa' falle.

Mwynhewch yr ŵyl!"

Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Nadolig Llawen!