'Gwallgofrwydd' polisi e-sigarets, medd Ceidwadwyr Cymru

  • Cyhoeddwyd
E-sigaretFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae bwriad Llywodraeth Cymru i wahardd e-sigarets o fannau cyhoeddus caeedig yn wallgofrwydd yn ôl arweinydd y Ceidwadwyr yng Nghymru, Andrew R T Davies.

Yn ôl Mr Davies byddai gwaharddiad o'r' fath tanseilio'r ymdrechion i ostwng y nifer sy'n ysmygu.

Mae o hefyd yn dadlau fod adroddiad diweddar gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr yn dangos fod e-sigarets 95% yn llai niweidiol na chynnyrch tybaco.

Ond yn ôl Llywodraeth Cymru tydi'r mesur ddim yn golygu gwahardd gwerthu e-sigarets nac yn atal pobl rhag eu defnyddio er mwyn rhoi'r gorau i smygu.

Dywedodd llefarydd fod y cynlluniau wedi'u seilio ar dystiolaeth ac yn cael cefnogaeth Cymdeithas y BMA ac arbenigwyr iechyd eraill.