Dewis 'Coeden y Flwyddyn' 2015

Cyhoeddwyd

Mae coeden dderwen sydd yn sefyll yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol yn Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, wedi ei dewis fel Coeden Gymreig y Flwyddyn ar gyfer 2015.

Fe dderbyniodd y goeden 28% o'r pleidleisiau mewn cystadleuaeth gyda chwe choeden arall trwy Gymru. Cafodd y gystadleuaeth ei threfnu gan Coed Cadw.

Mae'r goeden yn ymuno gyda gellygwydden Cubbington yn Lloegr, derwen y Swffragetiaid yn yr Alban a choeden heddwch yng Ngogledd Iwerddon yng Nghystadleuaeth Coeden Ewropeaidd y Flwyddyn ym mis Chwefror 2016.

"Coeden ryfeddol"

Dywedodd Rosie Plummer o Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru: "Mae'n amlwg fod rhywbeth yn y stori am oroesiad ffodus y goeden hon wedi taro deuddeg gyda'r cyhoedd. "

Ychwanegodd Beccy Speight, prif weithredwraig Coed Cadw: "Mae'r pedair coeden i gyd yn dangos sut mae'n bywydau ni ynghlwm â byd naturiol.

"Yn anffodus, mae yna lawer o goed eiconig sy ddim yn cael y diogelwch maen nhw'n haeddu ac mae'r gystadleuaeth hon yn tynnu sylw at yr angen i sicrhau eu bod yn goroesi i genedlaethau'r dyfodol eu mwynhau, a'r cof amdanynt i barhau."