Carchar Wrecsam: Recriwtio'n dechrau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Ministry of Justice
Disgrifiad o’r llun,
Carchar Wrecsam fydd y mwyaf yn y DU

Mae'r ymgyrch i recriwtio swyddogion i weithio yng ngharchar newydd gwerth £212m yn Wrecsam ar fin dechrau.

Fe fydd oddeutu 80 o bobl yn gweithio yn y carchar i ddechrau pan fydd yn agor yn Chwefror 2017, a bydd mwy o swyddogion yn cael eu recriwtio dros y flwyddyn nesaf.

I ddechrau'r broses fe fydd pedair sesiwn yn cael eu cynnal yn Wrecsam er mwyn i bobl ddeall mwy am y swyddi newydd a sut i ymgeisio amdanyn nhw.

Fe fydd pob aelod newydd o staff yn derbyn hyfforddiant estynedig, gan gynnwys cwrs hyfforddi am 10 wythnos.

Fe fyddan nhw hefyd yn treulio amser mewn carchardai eraill ar draws Cymru a Lloegr yn ôl y Gwasanaeth Rheoli Troseddwyr Cenedlaethol (NOMS) a fydd yn gyfrifol am redeg y carchar newydd.

Carchar newydd Wrecsam fydd y mwyaf ym Mhrydain pan fydd yn agor yn llawn, ac fe fydd yn gartref i 2,016 o droseddwyr.

Dywedodd llywodraethwr y carchar newydd, Russ Trent: "Dyw pobl yn aml ddim yn sylweddol pa sgiliau sydd eu hangen i fod yn swyddog carchar - efallai eu bod yn credu ei fod yn fater o ddim ond cloi pobl i fyny - ac mae digwyddiadau fel hyn yn helpu pobl i ddeall bod y sgiliau bywyd sydd ganddyn nhw'n barod yn berffaith ar gyfer y swydd."

Bydd y digwyddiadau'n cael eu cynnal ym Mhrifysgol Glyndŵr am 10:00 a 14:00 ddydd Sadwrn, 7 Tachwedd, ac yna yn Neuadd Goffa Wrecsam am 14:30 a 19:00 nos Fercher, 18 Tachwedd.