Honiadau o dreisio bron yn dyblu yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae ffigyrau newydd yn dangos bod honiadau o dreisio wedi bron dyblu yng Nghymru dros y pum mlynedd diwethaf.

Yn ôl adroddiad Arolygiaeth Heddluoedd Ei Mawrhydi (HMIC) fe gafodd 732 o achosion o dreisio eu hadrodd i'r pedwar llu heddlu yn 2010/11. Yn 2014/15 fe gododd y ffigwr yna i 1,360.

Rhwng 2010 a 2014 fe gafwyd 296 o euogfarnau am dreisio, ond mae'r adroddiad yn nodi bod yr amser mae'n cymryd i sicrhau dedfryd euog mewn llys yn golygu nad oes modd gwneud "cymhariaeth ystyrlon" rhwng data ar honiadau o dreisio, cyhuddiadau ac euogfarnau.

Mae'r adroddiad hefyd yn nodi effaith Ymgyrch Yewtree - ymchwiliad annibynnol i gam-drin rhyw ar blant - ar nifer yr honiadau gafodd eu gwneud i'r heddlu.

Cynydd o 87%

Ers dechrau'r ymgyrch yn 2012, bu cynnydd o 87% yn nifer yr achosion o dreisio i gael eu cofnodi yng Nghymru a Lloegr.

O 2010/11 hyd at 2014/15 fe welodd pob heddlu yng Nghymru gynnydd yn nifer yr achosion:

  • Heddlu De Cymru - 0 235 i 484 (122 euogfarn o 2010-2014);
  • Heddlu Gwent - o 188 i 240 (64 euogfarn);
  • Heddlu Dyfed Powys - o 120 i 207 (37 euogfarn);
  • Heddlu Gogledd Cymru - o 189 i 429 (73 euogfarn).

Mae ffigyrau Cymru yn adlewyrchu'r sefyllfa ar draws Cymru a Lloegr - dros yr ardal gyfan bu 15,892 o honiadau o dreisio yn 2010/11, gan godi i 29,265 yn 2014/15.