Y broses fabwysiadu wedi cyflymu, medd y llywodraeth

  • Cyhoeddwyd
Dwylo
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r llywodraeth yn bwriadu buddsoddi mwy yn y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol

Mae'r broses fabwysiadu wedi cyflymu'n sylweddol yn y flwyddyn ers sefydlu'r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol, yn ôl Llywodraeth Cymru.

Ar gyfartaledd, 16.5 mis oedd hi'n ei gymryd i blentyn mewn gofal gael cartref newydd yn 2014-15, o'i gymharu â 26 mis yn 2013-14.

Dywedodd y llywodraeth bod nifer y bobl sy'n mabwysiadu a'r nifer o blant sy'n cael eu mabwysiadu hefyd wedi cynyddu.

Fe gafodd y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol ei sefydlu ym mis Tachwedd 2015 i hyrwyddo mabwysiadu a chefnogi'r rhai sy'n dewis gwneud hynny.

Mae'r llywodraeth wedi addo buddsoddiad o £110,000 ychwanegol yn y gwasanaeth.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford: "Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru wedi cael dechrau da wrth i lywodraeth leol a'r asiantaethau mabwysiadu gwirfoddol yng Nghymru gydweithio i sicrhau lleoliadau mwy parhaol gyda theuluoedd ac i wella'r gwasanaethau mabwysiadu."