Coch... oren... gwyrdd?

  • Cyhoeddwyd
Goleuadau traffig

Mae nifer fawr ohonom ni wedi ceisio ei wneud e. 'Dych chi'n gyrru yn y car a ry'ch chi'n gweld set o oleuadau traffig yn y pellter. Mae'n dywyll ac felly chi'n fflachio'ch goleuadau a chyn i chi gyrraedd, mae'r goleuadau'n troi i wyrdd. Gwyrth neu wirionedd?

Ydy'r weithred o fflachio goleuadau'r car yn gwneud unrhyw wahaniaeth o gwbl, neu ai cyd-ddigwyddiad yw'r cyfan?

Yr arbenigwr

Mae Iwan Jones yn gweithio i gwmni Forest, sydd wedi'u lleoli yng Nghasnewydd, sydd yn gosod goleuadau dros dro o gwmpas Cymru a Lloegr. Mae'n ymwybodol o'r ffordd mae'r setiau dros dro'n gweithio, a'r rheolau sydd ynghlwm â'u gosod:

"Dyw fflachio'ch goleuadau'n gwneud dim gwahaniaeth o gwbl. Mae pob set o oleuadau â bocs bach ar y top o'r enw 'VA Box' neu Vehicle Actuation Box ac mae hwn yn anfon beam o 'microwaves' sydd yn synhwyro os oes unrhyw beth yn symud o fewn yr ardal.

"Mae'r meicrodonnau 'ma yn gallu synhwyro car o rhyw 40 metr i ffwrdd a beic modur o rhyw 25 metr, ar yr amod eu bod nhw'n symud yn gynt na 10 milltir yr awr.

"Pan chi'n gyrru tuag ato, mae'n pigo lan eich bod chi yna, ac yn newid y goleuadau. Felly eich presenoldeb sydd yn newid y goleuadau, nid y weithred o fflachio'ch golau.

"Dweud y gwir, mae achosion wedi codi yn y gorffennol o'r goleuadau'n cael cnoc bach neu'n cael eu troi rhywfaint tan fod y blychau'n pwyntio i'r lle anghywir, ac wedyn mae'n gallu pigo lan anifeiliaid, coed yn symud... unrhyw beth."

Er taw gyda goleuadau dros dro mae Iwan yn delio â nhw fel arfer, mae ambell i ffaith fach ddifyr arall gydag ef i rannu.

Ydych chi erioed wedi teithio trwy ganol tref neu ddinas ac yn dod at ffordd brysur - ac er ei bod hi'n dawel, a does dim llawer o draffig o gwmpas, mae'r goleuadau, unwaith eto'n troi i wyrdd? A beth am y bws? Bob tro byddwch chi ar fws, ydy'r goleuadau traffic yn newid i'w adael trwodd?

Ai breintiedig ydych chi?! Yn anffodus ddim...

"Mae fel arfer rhyw fath o system mesur presenoldeb ar oleuadau sefydlog, a gan amlaf, induction loop yw e, neu wifren sydd wedi'i gladdu dan y ddaear sy'n synhwyro os oes car o gwmpas y gyffordd," meddai Iwan.

"Mae bysus Caerdydd â blwch bach sydd yn gweithio gyda'r goleuadau traffic a gadael iddyn nhw wybod eu bod nhw yna. Felly os ydych chi ar fws yng Nghaerdydd, ydy, mae'r goleuadau'n newid wrth i chi dod tuag atyn nhw... y rhan fwyaf o'r amser."

Felly ydyn, mae goleuadau traffic yn gwybod eich bod chi yna, ac yn newid... pan mae'n dawel. Ond peidiwch trafferthu fflachio'ch goleuadau!