Milwr fu farw wedi bod mewn 'digwyddiadau meddw'

  • Cyhoeddwyd
Pte Gavin WilliamsFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y Preifat Gavin Williams yn aelod o Ail Fataliwn y Cymry Brenhinol

Mae cwest wedi clywed bod milwr o Gymru, fu farw ar ôl cael ei gosbi yn answyddogol, wedi bod mewn cyfres o ddigwyddiadau meddw cyn hynny.

Roedd y Preifat Gavin Williams, 22 oed o Hengoed, Caerffili, yn aelod o Ail Fataliwn y Cymry Brenhinol ym marics Lucknow yn Wiltshire.

Fe gafodd ei gosbi am y digwyddiadau ac anufudd-dod ym mis Gorffennaf 2006.

Dangosodd profion ysbyty fod tymheredd ei gorff wedi cyrraedd 41.7C, yn llawer uwch na'r 37C arferol.

Roedd ecstasi yn ei waed pan fu farw.

Yn 2008 roedd y tri swyddog wnaeth ei gosbi - Sarjant Russell Price, 45 oed, Sarjant Paul Blake, 37 oed, a Corporal John Edwards, 42 oed - yn ddieuog o ddynladdiad.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Paul Blake, Russell Price a John Edwards yn ddieuog o ddynladdiad yn 2008

Mae'r cwest, sy'n cael ei gynnal yn Wiltshire a Llys Crwner Swindon yng Nghaersallog, ei fod wedi bod allan yn yfed ar y penwythnos cyn ei farwolaeth a'r gred yw iddo gymryd ecstasi mewn clwb nos - er na welodd ei ffrindiau fe'n cymryd cyffuriau.

Pan gyrhaeddodd yn ôl i'w farics roedd digwyddiad gyda diffoddydd tân ble cafodd ymwelwyr un swyddog eu chwistrellu gyda dŵr.

Yn hwyrach y bore hwnnw fe gyrhaeddodd y Preifat Williams heb ei ffurfwisg gywir ac yn arogli o alcohol - felly cafodd ei yrru i ffwrdd cyn adrodd yn ôl ar y dydd Llun.

Diwrnod yn ddiweddarach cafodd ei weld yn cael ei gosbi yn answyddogol.

'Pen ei dennyn'

Dywedodd y Preifat Michael Matthews ei fod wedi gyrru heibio wrth i'r Preifat Williams gael ei gosbi.

Mewn datganiad dywedodd: "Roeddech chi'n gallu ei weld ar ei wyneb ac yn y chwys oedd yn dod oddi arno. Roeddech chi'n gallu gweld ei fod yn cyrraedd pen ei dennyn.

"Yn amlwg, fe wnaeth Gavin rywbeth yn anghywir, dyna pam yr oedd yn gorfod ymarfer yn eithafol, ond roedd yn ymddangos ei fod wedi mynd ymlaen ychydig yn ormod yn y gwres."

Yn gynharach, clywodd y cwest gan y Preifat Ledua Vasukiviwa welodd y Preifat Williams ar ôl ei noson allan. Dywedodd fod ei ymddygiad yn dangos ei fod wedi cymryd cyffuriau.

Mae'r gwrandawiad yn parhau.