Cyfraith allai ganiatáu triniaethau rhad?

Cyhoeddwyd

Gallai cyfraith newydd alluogi cleifion ar y CIG i gael triniaethau rhad allai achub bywydau, medd aelod seneddol o Gymru.

Yn ol aelod Llafur Torfaen, Nick Thomas-Symonds, dyw rhai cyffuriau, sydd wedi eu profi'n effeithiol, ddim ar gael yn rheolaidd.

Nod ei fesur, Cyffuriau Heb-batent, yw caniatau defnyddio cyffuriau sydd wedi colli eu patent, ond sy'n effeithiol wrth drin cyflyrau y tu hwnt i'r hyn oedd ar eu trwydded wreiddiol, i gael eu defnyddio ar y GIG.

Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl i aelodau seneddol drafod mesur preifat Mr Thomas-Symonds yr wythnos hon

Dywedodd Mr Thomas-Symonds: "Yr hyn mae'r mesur yn ei wneud yw llenwi'r bwlch yn farchnad mewn ffordd; os oes 'na fethiant yn y farchnad, mae'n caniatáu i'r llywodraeth ymyrryd a chysoni'r broses o archebu cyffuriau drwy'r wlad."

Ar hyn o bryd, mae cwmniau'n meddwl ddwywaith cyn noddi triniaethau heb batent ar y GIG.

Oherwydd hynny, mae rhai cyffuriau yn y categori yma ar gael yn rhad iawn, ond dyw meddygon teulu ddim yn eu rhoi ar bresgriptiwn yn aml.

Mae Mr Thomas-Symonds yn dadlau y byddai'r gyfraith newydd yn cael gwared ar y rhwystrau i archebu cyffuriau fel y rhain.

Mae'n dweud y gallai cannoedd o filoedd o bobl sydd â chyflyrau fel canser y fron, sglerosis ymledol a chyflwr Parkinson elwa.

Mae disgwyl i ail ddarlleniad y mesur gael ei drafod yn Nhy'r Cyffredin ddydd Gwener, os bydd amser seneddol yn caniatáu.