Setliad datganoli 'fel hen gar rhydlyd'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Carwyn Jones fod y sefyllfa fel cael car gyda "rhywun yn gadael y teiars i lawr" yn achlysurol

Mae'r setliad ar ddatganoli sydd wedi ei gynnig gan lywodraeth y DU yn debyg i "hen gar rhydlyd sydd wedi ei wisgo fel car newydd", yn ôl y prif weinidog Carwyn Jones.

Roedd Mr Jones yn ymateb i sylwadau Ysgrifennydd Cymru Stephen Crabb mewn annerchiad i Ysgol Fusnes Caerdydd, pan ddywedodd fod datganoli ddim yn arwain at brosiectau pwysig fel ffordd liniaru'r M4 a thrydaneiddio Rheilffyrdd y Cymoedd.

Wrth ymateb i sylwadau Mr Crabb, dywedodd Carwyn Jones: "Pob tro ni'n trio gwneud rhywbeth ni'n bwrw yn erbyn wal o achos y setliad sydd gyda ni felly mae rhaid sortio hwnna mas er mwyn sicrhau bo ni'n gallu symud mlaen. Mae fel cael car a nawr ac yn y man mae rhywun yn dod i'r car a gadael y teiars i lawr.

"Mae hwn yn system mae rhaid i ni gael yn iawn fel mae pawb yn gwybod sut mae'r sustem i fod i weithio."

Ychwanegodd Mr Jones: "Mae lan iddo fe (Mr Crabb) - ar hyn o bryd mae'n edrych i fi taw dim ond fe sy'n cefnogi'r Bil ar hyn o bryd. Mae pawb arall, y pleidiau eraill, pobl sy'n gweithio yn y prifysgolion, pobl sy'n edrych ar faterion cyfansoddiadol - maen nhw i gyd yn gweld lle mae'r gwendidau.

"Wel - gawn ni eistedd i lawr te a gwneud yn siwr fod pethau'n cael eu sortio mas, a'r prawf fydd a fydd na newid, a fydd na symud gan yr Ysgrifennydd Gwladol neu fe fyddwn ni yn yr un twll fis Mawrth lle does na ddim byd wedi newid o gwbl.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Mr Crabb na ddylai "ceisio cael mwy o bwerau fod yn ddiben ynddo'i hun" mewn anerchiad ddydd Iau