Achos heddweision: Honiad o ddwyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun, Mae Christopher Evans, Michael Stokes a Stephen Phillips yn gwadu'r cyhuddiadau

Mae myfyriwr y gyfraith o Abertawe wedi dweud bod ei gynilion bywyd o £77,000 wedi ei gadw mewn blwch diogel yn ei gartref gafodd ei archwilio gan yr heddlu.

Mae dau gyn-swyddog yr heddlu a chyn-dditectif yn gwadu dwyn £30,000 yn dilyn cyrch yn gynnar un bore yn nhŷ Joedyn Luben yn ardal Penlan o'r ddinas.

Dywedodd y myfyriwr 32 oed wrth y rheithgor am y digwyddiad yn ystod bore 1 Awst 2011, pan ddigwyddodd y cyrch yn ei gartref ac yng nghartref ei fam dros y ffordd i'w dŷ.

Dywedodd wrth y llys fod y blwch diogel yn cynnwys £77,000 yr oedd wedi ei gynilo ers yr oedd yn 16 oed.

Y tro diwethaf iddo ddefnyddio'r blwch diogel oedd noson cyn y cyrch pan adawodd £12,000 ynddo ar ôl gwerthu car Mitsubishi.

Blwch diogel

Dywedodd fod un o'r diffynyddion, y Ditectif Gwnstabl Michael Stokes, wedi gofyn iddo am y rhif oedd yn agor drws y blwch diogel, oedd yn cael ei gadw yng nghartref ei fam.

"Fe wnaeth Mr Stokes drosglwyddo'r neges dros radio", meddai.

"Roeddwn yn gallu eu clywed yn defnyddio'r rhifau ac yn agos y blwch diogel ac fe wnes i glywed swyddog yn dweud "rydym i mewn".

Clywodd y llys fod Mr Luben wedi cael clywed ar 13 Mehefin 2013 na fyddai'n wynebu unrhyw achos pellach yn dilyn y cyrchoedd ac fe dderbyniodd siec i ad-dalu'r arian oedd wedi ei feddianu gan yr heddlu.

"Fe wnes i'n eglur iawn i Mr Stokes nad oeddwn yn hapus gyda swm yr arian ar y siec", meddai.

Esboniodd wrth y llys ei fod yn credu fod y siec £30,000 yn fyr o'r cyfanswm ac fe aeth yn ei flaen i wneud cwyn swyddogol wrth Heddlu De Cymru.

Mae'r achos yn parhau.