Cyhoeddi rhestr fer 'arwyr lleol chwaraeon'

Cyhoeddwyd

Mae Chwaraeon Cymru a BBC Cymru wedi datgelu rhestr fer o arwyr lleol chwaraeon ar lawr gwlad yng Nghymru ar gyfer 2015.

Ar ôl chwilio ar hyd a lled Cymru, mae'r unigolion sydd yn rownd derfynol Gwobrau Chwaraeon Cymru 2015 wedi'u dewis gan banel arbenigol o feirniaid.

Dyma'r bobl sydd yn y cefndir yn aml, ond sy'n helpu i sicrhau bod chwaraeon cymunedol yng Nghymru'n ffynnu.

Bydd yr unigolion sydd wedi eu dewis yn dod at ei gilydd ar 7 Rhagfyr yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd i gydnabod goreuon y byd chwaraeon elît ac ar lawr gwlad yng Nghymru.

Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru yn bartneriaeth rhwng Chwaraeon Cymru a BBC Cymru Wales er mwyn creu dathliad chwaraeon blynyddol mwyaf y wlad.

'Arwain y ffordd'

Wrth gyhoeddi'r rhestr fer, dywedodd yr Athro Laura McAllister, Cadeirydd Chwaraeon Cymru: "Ar adeg pan mae chwaraeon yn cael ei gofleidio gan ein cenedl ni yn fwy nag erioed o'r blaen, dyma'r unigolion sydd wrth galon yr hyn sy'n cael ei gyflawni.

"Rhaid i chwaraeon cymunedol gynnwys profiadau a chyfleoedd pleserus i ysbrydoli mwy o bobl i gymryd rhan.

"Mae'r hyfforddwyr a'r gwirfoddolwyr yma'n arwain y ffordd i gael mwy o bobl yng Nghymru i wirioni ar chwaraeon.

"Roedd dewis yr unigolion ar gyfer y rownd derfynol yn dasg mor anodd ac mae darllen eu straeon yn profi eu bod yn haeddu'r sylw yma."

'Ysbrydoledig'

Dywedodd Pennaeth Chwaraeon BBC Cymru, Geoff Williams: "Mae gan bob un sydd yn y rownd derfynol stori hynod ysbrydoledig i'w rhannu.

"Mae meithrin y genhedlaeth nesaf o dalent chwaraeon, a hefyd cefnogi'r rhai sy'n mwynhau chwaraeon fel rhan o'u bywyd bob dydd, yn allweddol er mwyn cynnal statws Cymru fel cenedl chwaraeon o safon.

"Unwaith eto, mae Gwobrau Chwaraeon Cymru yn gyfle i athletwyr elît ac ar lawr gwlad o amrywiaeth eang o ddisgyblaethau ddod at ei gilydd i ddathlu eu llwyddiant."

Yr unigolion sydd yn y rownd derfynol fel hyfforddwyr a gwirfoddolwyr cymunedol yw:

Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Ade Howells - Rygbi, Castell-nedd Port Talbot

Jan Davies - Gymnasteg, Wrecsam

Wendy Pressdee - Pêl-rwyd, Abertawe

Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn

Nikki Upton - Hoci, Caerffili

Samantha O'Callaghan - Pêl-rwyd, Blaenau Gwent

Angeline Tshiyane - Aml-Chwaraeon, Casnewydd

Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn

Jordan Rosser - Golff, Rhondda Cynon Taf

Greg Price - Tennis Bwrdd, Blaenau Gwent

Lowri Haf Barker - Pêl-rwyd, Sir y Fflint

Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn

Robert Cunnah - Sir Ddinbych, Aml-Chwaraeon

Jonathan Williams - Merthyr, Aml-Chwaraeon

Elan Môn Gilford - Ynys Môn, Aml-Chwaraeon

Hyfforddwr Pobl Anabl y Flwyddyn

Caroline Matthews - Caerdydd, Pêl Fasged Cadair Olwyn

John Wilson - Abertawe, Bowlio i Bobl â Nam ar y Golwg

Gwilym Lewis - Sir Gaerfyrddin, Rygbi

Am ragor o fanylion, ewch i wefan Gwobrau Chwaraeon Cymru.