Arddangos dyluniadau Parc Gwyddoniaeth Menai

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Adeilad tri llawr 5,000 medr sgwâr yw canolbwynt y cynlluniau

Mae gweinidog wedi croesawu "pennod newydd" i Ynys Môn a'i heconomi wedi i ddyluniadau ar gyfer Parc Gwyddoniaeth Menai gael eu dadorchuddio.

Daw'r cyhoeddiad ddyddiau ar ôl i'r Undeb Ewropeaidd addo buddsoddi £10m yn y prosiect.

Gobaith rheolwyr y parc yw y bydd 350 o swyddi yn Gaerwen erbyn 2020.

Dywedodd Edwina Hart, y Gweinidog dros yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, fod y dadorchuddio "yn nodi carreg filltir arall mewn pennod newydd sy'n argoeli i fod yn gyffrous a deinamig i'r ynys a'i heconomi".

Mae'r dyluniadau yn dangos adeilad tri llawr 5,000 medr sgwâr fydd yn ganolbwynt i'r parc.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r prosiect wedi'i ariannu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a'r Undeb Ewropeaidd

Ychwanegodd Mrs Hart bod "ffocws y parc ar ynni a thechnoleg lân a'i gynlluniau i gysylltu ymchwil academaidd gydag arbenigedd masnachol wedi'i dylunio i greu swyddi newydd, denu buddsoddiad newydd a chefnogi twf i fusnesau".

Bydd yn bosib i'r cyhoedd weld y dyluniadau mewn ymgynghoriad cyhoeddus yn festri Capel Disgwylfa, Gaerwen, dydd Iau 29 Hydref rhwng 10:30-19:30.