Profi cleifion deintydd sydd wedi'i wahardd

  • Cyhoeddwyd
deintyddfaFfynhonnell y llun, Thinkstock

Bydd profion yn cael eu cynnal ar gannoedd o gleifion wedi i ddeintydd ail-ddefnyddio offer oedd i fod i gael ei daflu ar ôl ei ddefnyddio unwaith.

Cafodd Mark Roberts ei ddiarddel o'i waith wedi i'r bwrdd iechyd lleol dderbyn cwyn am ei waith yn Neintyddfa Ffordd Splott yng Nghaerdydd rhwng 1989 a Chwefror 2015.

Mae Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro yn dweud bod 450 o bobl wedi cysylltu gyda'r bwrdd, ar ôl i'r awdurdod ysgrifennu at dros 3,000 o bobl ynglŷn â phryderon am Mr Roberts. Bydd yn rhaid i 252 o'r bobl hyn dderbyn prawf gwaed.

Profion

Dywed y bwrdd iechyd bod y profion gwaed i'r bobl hynny sydd yn cael eu cyfrif fel rhai o fewn ffiniau'r risg uchaf, neu i dawelu ofnau cleifion sydd yn poeni.

Ond mae'r bwrdd wedi ychwanegu fod risg bach iawn o ddal heintiau fel hepatitis B, hepatitis C a HIV.

Mae'r deintydd wedi dweud ei fod yn edifar y "methiannau" yn ei waith, wrth i reolwyr iechyd geisio cysylltu gyda'i gyn-gleifion.

Cafodd Mark Roberts ei wahardd o'i waith am 18 mis ym mis Ebrill, ac fe fydd y sefyllfa yma yn parhau hyd at Hydref 2016 o achos "pryderon" am rai o'i "ddulliau rheoli heintiau" medd y Cyngor Deintyddol Cyffredinol.