Cymuned i roi help llaw i'r henoed

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Un o'r gwirfoddolwyr yw Carol Ann Jones

Mae trigolion pentref Solfach yng ngogledd Penfro yn cymryd rhan mewn prosiect peilot i ofalu am yr henoed o fewn y gymuned.

Fel rhan o Gynllun Gofal Solfach mae gwirfoddolwyr o'r pentref yn gwneud gwaith a thasgau yn ddi-dâl ar gyfer trigolion hŷn y pentref, neu ar gyfer trigolion sydd angen seibiant.

Mae'r prosiect yn cael ei arwain gan Mollie Roach, a hi hefyd yw'r un a feddyliodd am y syniad.

Roedd o'r farn y byddai pobl leol yn gallu darparu cymorth o'r fath yn fwy effeithiol na fyddai'r cyngor sir neu asiantaethau eraill.

Cafodd y prosiect ei lansio ar 2 Hydref, ac mae 27 o wirfoddolwyr yn cymryd rhan.

Credir mai hwn yw'r unig brosiect o'i fath yn y DU.

Mae'r cynllun yn derbyn £57,000 o gymorthdaliadau, a'r gobaith yw y bydd hynny yn ddigon i gynnal y gwasanaeth am ddwy flynedd.

Daeth £33,540 o Lywodraeth Cymru a £23,409 o gronfa sy'n cael ei gweinyddu gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.