Cadarnhau cynlluniau am bum ysgol gynradd ym Mhowys

  • Cyhoeddwyd
Disgyblion

Mae pum ysgol gynradd newydd yn nwyrain Powys gam yn nes wedi i Lywodraeth Cymru gadarnhau y gallai'r gwaith dylunio ac adeiladu ddechrau.

Mae'r Gweinidog Addysg Huw Lewis wedi cefnogi amlinelliad o'r achos busnes i £24m gael ei wario ar ysgolion yn ardal Gwernyfed.

Bydd yr ysgolion newydd yn cymryd lle'r ysgolion presennol yn Y Gelli Gandryll, Talgarth, Cleirwy, Llyswen a Llangors.

Mae disgwyl i'r gwaith adeiladu ddechrau yn 2017.

'Cynllun pwysig'

Roedd y cyngor wedi cael gwybod eisoes bod Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r achos am fuddsoddiad yn yr ardal, ond roedd rhaid iddo ddisgwyl am gymeradwyaeth i'w amlinelliad o'r achos busnes cyn y gallai ddechrau ar y gwaith dylunio.

Dywedodd y cynghorydd Arwel Jones, aelod cabinet addysg Cyngor Powys: "Mae'r newyddion yn golygu y gall y cyngor symud 'mlaen i ddylunio ac adeiladu'r cynllun addysg pwysig yma.

"Daw'r penderfyniad o ganlyniad i arolwg manwl o'r ardal dros y blynyddoedd diwethaf, yn dangos yr angen i fynd i'r afael a'r niferoedd gostyngol mewn ysgolion, adeiladau anaddas a phwysau ariannol."