Gyrru'n ddiofal: Dedfryd ohiriedig am achosi marwolaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Daily Post
Disgrifiad o’r llun,
Kevin Rose

Mae dyn 57 oed o Guildford yn Surrey wedi osgoi carchar ar ôl ei gael yn euog yn gynharach o achosi marwolaeth drwy yrru'n ddiofal yn Sir Ddinbych.

Roedd cerbyd Kevin Rose mewn gwrthdrawiad gyda Vauxhall Corsa cyn gyrru ar bafin ym Modelwyddan ym mis Tachwedd 2013.

Fe darodd Lucy Brown, 18, o Brestatyn, oedd yn cerdded ar hyd y llwybr troed, a bu farw'n syth.

Penderfynodd y rheithgor yn Llys y Goron Caernarfon fod Rose yn ddieuog o gyhuddiad arall o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus wedi achos llys yng Nghaernarfon ym mis Medi.

Dedfryd

Ddydd Iau, fe dderbyniodd Rose ddedfryd o 30 wythnos o garchar wedi ei ohirio am ddwy flynedd ac fe gafodd ei wahardd rhag gyrru am flwyddyn. Cafodd orchymyn i dalu £2,800 mewn costau hefyd.

Wrth ei ddedfrydu yn Llys y Goron Merthyr, dywedodd y Barnwr Robin Rowland fod dod i gasgliad am y ddedfryd wedi bod yn ymarferiad anodd iawn. Ni fyddai unrhyw ddedfryd yn dod a bywyd Lucy Brown yn ôl meddai, ac roedd hi wedi cael "anlwc o fod yn y lle anghywir ar yr amser anghywir."

Roedd Rose wedi tywallt coffi o fflasg ac roedd yn yfed y coffi tra'n gyrru. Fe dagodd ar y cofffi cyn disgyn yn anymwybodol ac felly nid oedd mewn rheolaeth o'i gerbyd.

Dywedodd y barnwr na fyddai'r diffynnydd wedi gallu rhagdybio'r hyn ddigwyddodd o achos ei fod wedi yfed coffi'r diwrnod hwnnw.

Ffynhonnell y llun, Gavin Thomas
Disgrifiad o’r llun,
Clywodd y llys y byddai Lucy Brown wedi marw'n syth yn ystod y gwrthdrawiad

'Dim geiriau i ddisgrifio'r loes'

Wrth ymateb i'r ddedfryd, dywedodd mam Lucy, Catherine Brown: "Mae colli Lucy wedi gadael bwlch mawr yn fy mywyd i, bywyd ei brodyr a gweddill y teulu. Roedd Lucy'n weithgar a byddai'n helpu unrhyw un.

"Does dim geiriau i ddisgrifio'r loes o'i cholli.

"Dydw i ddim yn mynd i roi mewn geiriau fy nheimladau tuag at Mr Rose a'r hyn mae wedi ei achosi i fy nheulu.

"Yn fy marn i, byddai wedi bod yn hawdd osgoi'r drychineb yma. Bu farw Lucy o ganlyniad i esgeulustod Mr Rose tra'n gyrru.

"Dwi'n teimlo iddo gael y gosb yr oedd e'n ei haeddu, ond fydd hyn byth yn ddigon i leddfu'r boen o golli Lucy."

Rhybudd i yrwyr

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu'r Gogledd: "Bydd yn rhaid i Mr Rose nawr fyw gyda chanlyniadau ei weithredoedd".

"Mae'n drist fod nifer fechan o yrwyr yn dal i gredu y gallan nhw ymddwyn yn anystyriol ac yn esgeulus ar y ffyrdd.

"Mae gyrwyr sy'n methu â chadw rheolaeth ar eu cerbydau yn peryglu eu bywydau eu hunain a bywydau eraill. Gall y canlyniadau fod yn ddinistriol."