Oedi traffig wrth adnewyddu pont

  • Cyhoeddwyd
Flintshire Bridge
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r bont yn croesi Afon Dyfrdwy

Bydd y gwaith o adnewyddu un o'r prif hewlydd rhwng Sir y Fflint a Lloegr yn dechrau ddydd Gwener.

Dywed y cyngor fod y gwaith ar Bont Sir y Fflint ar yr A558 yn anghenrhediol er mwyn archwilio a chynnal a chadw'r ceblau.

Mae'r bont yn croesi'r Afon Dyfrdwy ger Cei Connah ac yn cysylltu'r ardal gyda Chaer.

Bydd y gwaith yn cymryd hyd at wyth wythnos, a bydd y traffig yn cael ei ostwng i un lon yn ystod yr wythnos.

Hefyd bydd y bont ar gau ar y penwythnosau canlynol: 7-8 Tachwedd, 21-22 Tachwedd, 28-29 Tachwedd, 5-6 Rhagfyr a 12-13 Rhagfyr er mwyn caniatáu i waith gael ei wneud ar y ceblau.

Bydd y bont ar agor yn ôl ei harfer rhwng Tachwedd 11-15 oherwydd Rali GB Cymru.

Dywedodd Barry Wilkinson, Rheolwr Rhwydwaith Priffyrdd Sir y Fflint: "Rydym yn gwerthfawrogi y gallai'r gwaith hwn achosi rhywfaint o anhwylustod ond gofynnaf i deithwyr am eu hamynedd tra bo'r gwaith cynnal a chadw hanfodol hwn yn cael ei gwblhau."