Amlinellu'r diweddara cyn gweithredu'r cwricwlwm newydd

Cyhoeddwyd

Yn y Gynhadledd Addysg Genedlaethol bydd Prif Weinidog Cymru a'r Gweinidog Addysg yn amlinellu'r camau diweddara ynglŷn â gweithredu'r Cwricwlwm Cenedlaethol newydd.

Fel rhan o'i araith yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd, mae disgwyl i Huw Lewis gyhoeddi'r cynlluniau ar gyfer lansio'r Cwricwlwm i Gymru.

Bydd Carwyn Jones yn pwysleisio pwysigrwydd sicrhau bod "y momentwm newydd o fewn byd addysg yng Nghymru yn parhau".

Ddechrau'r flwyddyn fe gyhoeddodd y llywodraeth adroddiad annibynnol am ddyfodol y cwricwlwm gan academydd o'r Alban, Graham Donaldson, oedd yn galw am newidiadau sylfaenol.

'Elwa ar y momentwm'

Dywedodd Mr Jones cyn y gynhadledd: "Rwy'n frwd ynghylch ein system addysg. Os ydych yn frwd dros addysg yng Nghymru ac yn credu y gall fod yn well ac y bydd yn well, rydym ar yr un donfedd.

"Mae'n rhaid i ni elwa i'r eithaf ar y momentwm newydd o fewn byd addysg yng Nghymru, gan beidio ag ofni'r diwygiadau y mae angen eu gwneud er mwyn cyflawni'r system addysg y mae pobl Cymru yn ei haeddu.

"Roedd y byd addysg yng Nghymru'n wahanol iawn ym 1999. Roedd lefelau cyrhaeddiad yn isel, roedd adeiladau mewn cyflwr difrifol ac roedd eu cyfleusterau'n wael, roedd maint dosbarthiadau'n rhy fawr ac nid oedd y plant yn cael yr un cyfleoedd i ddysgu a ffynnu drwy gwricwlwm arloesol.

"Nid dyma'r sefyllfa erbyn hyn.

"Rhaid i'r momentwm newydd o fewn byd addysg yng Nghymru barhau ac rwy'n hyderus mai dyna fydd yn digwydd. Mae dyfodol ein pobl ifanc yn fater rhy bwysig i'w roi o'r neilltu."