Dau gynghorydd Powys yn gadael swyddi

  • Cyhoeddwyd
Cyngor PowysFfynhonnell y llun, oliver dixon | geograph

Mae dau gynghorydd o Gyngor Powys wedi gadael eu swyddi fel cadeiryddion dau bwyllgor ar ôl cael eu herlyn gan swyddogion lles anifeiliaid y cyngor.

Bu'n rhaid i Aled Davies, arweinydd grŵp Ceidwadol y cyngor, adael ei swydd fel cadeirydd pwyllgor archwilio'r awdurdod.

Yr wythnos diwethaf cyfaddefodd y Cynghorydd Davies i chwe chyhuddiad o beidio â chlirio cyrff defaid o'i fferm ger Llansilin.

Cafodd cynnig gerbron y cyngor i'w dynnu o'r pwyllgor archwilio ei basio.

Roedd wedi cael dirwy o £800 a'i orchymyn i dalu £1740 o gostau.

Cofnodion

Mae'r Cynghorydd Gwynfor Thomas, aelod Ceidwadol ward Llansanffraid, wedi rhoi'r gorau i fod yn gadeirydd y pwyllgor craffu. Roedd wedi cyfaddef iddo fethu â chadw cofnod o symudiadau, marwolaethau a genedigaethau gwartheg.

Bydd rhasid iddo gwblhau 40 awr o waith di-dâl ac fe gafodd orchymyn cymunedol am 12 mis.

Roedd Mr Thomas yn arfer bod yn gadeirydd ar y pwyllgor oedd yn gyfrifol am graffu ar waith yr adran iechyd amgylcheddol a safonau masnach - yr adran oedd yn gyfrifol am ei erlyn.