Silk yn siomedig â chynnwys Mesur Drafft Cymru

Cyhoeddwyd

Mae cadeirydd Comisiwn Silk ar ddatganoli'n dweud ei fod yn siomedig â Mesur Drafft Cymru gafodd ei gyhoeddi ddydd Mawrth.

Wedi i'r comisiwn gyhoeddi ei argymhellion ei hun ar gyfer y Cynulliad mae Syr Paul Silk yn feirniadol am nad yw'r mesur yn datganoli "elfennau ar blismona".

Dywedodd wrth bwyllgor yn Nhŷ'r Arglwyddi: "Nid yw'r mesur yn adlewyrchu yr hyn a gafodd ei argymell gennym ni felly yn yr ystyr yna, mae'n amlwg fod yna siomedigaeth.

"Daethom ni i'r casgliad y byddai'n fuddiol datganoli sawl agwedd ar blismona.

'Gormod o amser'

"Chafodd hynny ddim ei gynnwys yng Nghytundeb Gŵyl Ddewi ac nid yw yn y mesur. Felly mae rhai elfennau o'r mesur yn peri siom o ran pa bwerau sy'n cael eu cadw a pha rai sydd dim yn cael eu cadw."

Dywedodd fod llawer o bobl yng Nghymru "wedi blino ar y ddadl gyfansoddiadol" a'i fod yn credu bod Cymru wedi treulio gormod o amser yn edrych ar faterion cyfansoddiadol.

"Dyma'r pumed cymal ar newid cyfansoddiadol yng Nghymru - newydd ei gyflwyno y mae'r mesur presennol - rwy'n credu ... y byddai'n llawer gwell gan bobl drafod datblygiadau ym meysydd iechyd a'r economi a materion sy'n llawer pwysicach."

Disgrifiad o’r llun,
Stephen Crabb: Bydd y mesur yn "cryfhau pwerau'r Cynulliad"

'Cymru gryfach o fewn y DU'

Wrth gyhoeddi'r mesur ddydd Mawrth, dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Stephen Crabb y byddai'n creu Cymru gryfach o fewn y DU.

"Mae Cymru wedi gwrthod yn bendant y math o genedlaetholdeb oedd yn bygwth chwalu'r Deyrnas Unedig y llynedd," meddai, "ond fel Ysgrifennydd Gwladol, dwi'n cydnabod bod yna awydd cryf yng Nghymru am fwy o lais ar faterion Cymreig o fewn setliad datganoli cryfach."

Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth David Cameron a Nick Clegg ymrwymo i fwy o ddatganoli yng nghyhoeddiad Gŵyl Ddewi

Straeon perthnasol