Dod â chorff Cymro adref o Afghanistan

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Y Weinyddiaeth Amddiffyn
Disgrifiad o’r llun,
Fe ymunodd Geraint Roberts, 44 oed, gyda'r Awyrlu yn 1988

Mae cyrff dau aelod o'r Awyrlu - un yn Gymro - wedi eu dychwelyd i'r DU a seremoni wedi bod yn Brize Norton ddydd Mawrth.

Bu farw'r Isgapten Geraint "Roly" Roberts, gafodd ei fagu yn Y Rhyl, a'r Isgapten Alan Scott wedi i'w hofrennydd fod mewn damwain ddydd Sul, 11 Hydref.

Roedd y ddau'n aelodau o'r llu hofrenyddion Puma yng nghanolfan yr Awyrlu yn Benson, Sir Rhydychen.

Dywedodd y Grŵp-Gapten Simon Patterson, pennaeth RAF Benson: "Rydym yn galaru am golled dau o'n cydweithwyr mwyaf ymroddgar a galluog, a chyfeillion - fe wnaeth y ddau ddyn eithriadol greu argraff anferth arnon ni.

"Bydd colled ar eu hôl ac rydym ni'n anfon ein cydymdeimlad o'r galon i deuluoedd y ddau.

"Fe wnes i gwblhau fy hyfforddiant Puma gyda 'Roly' y llynedd ac wedi ei adnabod cyhyd â fy mod wedi bod yn hedfan hofrenyddion. Roedd yn ddyn y lluoedd i'r carn, ac yn crynhoi popeth y mae'r Awyrlu Brenhinol yn ei gynrychioli.

'Trasiedi'

"Roedd yn fraint cael gwasanaethu a hedfan gydag e."

Dywedodd yr Ysgrifennydd Amddiffyn, Michael Fallon: "Mae'r teyrngedau twymgalon i'r ddau yn dangos eu bod yn uchel eu parch ac yn aelodau proffesiynol o'r Awyrlu.

"Mae eu marwolaethau cynamserol yn drasiedi, ac mae fy nghydymdeimlad dwysaf gyda'u teuluoedd yn y cyfnod anodd yma."

Ymunodd Geraint Roberts, 44 oed, gyda'r Awyrlu yn 1988. Roedd wedi gwasanaethu yn Bosnia, Ynysoedd y Falkland, Irac ac Afghanistan.

Mae'n gadael gweddw a dau o blant.

Straeon perthnasol