Traean o Gymry ddim â 'sgiliau digidol sylfaenol'

  • Cyhoeddwyd
Ffon symudolFfynhonnell y llun, Thinkstock

Mae gan Gymru lai o bobol sydd â sgiliau digidol sylfaenol nag unrhyw le arall yn y Deyrnas Unedig, yn ôl adroddiad gan elusen.

Dangosodd arolwg gan Go.On UK nad oes gan dros draen o oedolion y genedl bump o sgilau digidol sylfaenol.

Mae'r elusen wedi cynhyrchu map sy'n dangos faint o'r boblogaeth sydd â mynediad i'r we.

Cymru sydd â'r lefelau isaf a dim ond 62% oedolion sydd â phump o'r sgiliau digidol sylfaenol.

Dywedodd Go.On UK bod y lefel mynediad ar ei isaf yn siroedd Rhondda Cynon Taf, Sir Benfro ag Ynys Môn.

Mae'r map yn seiliedig ar isadeiledd, mynediad, sgiliau digidol sylfaenol a'r defnydd o hynny.

Dywedodd Prif Weithredwr Go.On UK, Rachel Neaman: "Mae'r gallu i fod yn gymwys yn ddigidol yn sgil allweddol i bawb ac rydym yn credu - heb weithredu brys - bod diffyg sgiliau sylfaenol digidol y genedl am barhau i atal twf economaidd, cynhyrchaeth, a symudedd cymdeithasol."

Mae'r elusen yn honni bod bron i hanner oedolion Ynys Môn erioed wedi bod ar lein - canran uchaf Cymru. Yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg, 13.2% sydd heb fod ar y we.

Blaenau Gwent oedd gan y nifer lleiaf o oedolion gyda'r pump o sgiliau digidol sylfaenol - 69%. Ceredigion oedd a'r nifer uchaf - 80% o oedolion.