Agor canolfan awyrofod £3.3m ym Mhrifysgol De Cymru

Cyhoeddwyd

Bydd cadeirydd British Airways yn agor estyniad newydd gwerth £3.3m i ganolfan awyrofod un o brifysgolion de Cymru ddydd Llun.

Y gobaith yw y bydd estyniad Prifysgol De Cymru yn datblygu'r diwydiant ymhellach yng Nghymru, diwydiant sydd eisoes yn cyflogi 23,000 o bobl.

Bydd myfyrwyr ar gyrsiau peirianneg yn Nhrefforest yn cael cyfle i weithio ar un o awyrennau'r awyrlu, trwsio awyrennau a defnyddio peiriant dynwared hedfan.

Bydd Keith Williams hefyd yn cwrdd â'r myfyrwyr cyntaf i raddio o'r cwrs, sy'n cael ei redeg mewn partneriaeth a BA.

Mae'r diwydiant awyrofod yn un sy'n tyfu, ond mae'n un cystadleuol iawn hefyd. Mae Gwlad Pwyl a Lithuania yn awyddus iawn i ddenu gwaith i ffwrdd o'r DU.

Mae Cymru eisoes wedi colli 2,500 o swyddi cynnal a chadw yn y pum mlynedd diwethaf.