Dementia: Pryder am ddiffyg diagnosis yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
dementiaFfynhonnell y llun, SPL

Dyw dros hanner pobl Cymru sydd yn byw gyda dementia ddim yn cael diagnosis ffurfiol, medd adroddiad newydd.

Yn ôl y Gymdeithas Alzheimer, mae'r sefyllfa yng Nghymru ymysg y gwaethaf ym Mhrydain, a dyw llawer o'r 43% o bobl sydd wedi cael diagnosis ddim yn cael y gefnogaeth angenrheidiol.

Mae Llywodraeth Cymru'n dweud eu bod wedi gosod "targedau heriol" i'r gwasanaeth iechyd.

Mae'r adroddiad yn dweud nad yw'r un o fyrddau iechyd Cymru yn llwyddo i roi diagnosis i dros 50% o gleifion, a 37.2% yw'r canran isaf.

Mae'n dweud nad oes llawer o welliant wedi bod yn y flwyddyn ddiwethaf, gyda chynnydd o 0.6% ers 2014.

Dywedodd Sue Phelps, cyfarwyddwr y gymdeithas yng Nghymru: "Nid yn unig bod y ffigyrau diagnosis isel yn frawchus, mae hefyd yn golygu nad yw'r grym gan bobl sydd â dementia na'u teuluoedd i wneud penderfyniadau am eu gofal.

"Mae'r diagnosis yn rhoi'r grym i bobl wneud penderfyniadau a dewisiadau; mae'n agor drysau i wasnaethau, ac mewn rhai achosion, mae'n rhoi'r feddyginiaeth i bobl sydd ei angen arnyn nhw i helpu rheoli eu cyflwr."