Nifer y diwaith yng Nghymru wedi gostwng

Cyhoeddwyd

Yn ôl y Swyddfa Ystadegau Gwladol, mae nifer y diwaith yng Nghymru wedi gostwng i 93,000 tra oedd 100,000 yn y chwarter diwetha.

Ond mae cyfradd diweithdra yng Nghymru yn uwch na'r cyfartaledd ar draws y Deyrnas Gyfun sy' wedi gostwng i'w lefel isa ers 2008.

Mae nifer y rhai mewn gwaith 56,000 yn uwch na'r un cyfnod y llynedd.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones fod Cymru'n "perfformio'n well" na gweddill y Deyrnas Gyfun.

'Cyfle euraidd'

Mae Ysgrifennydd Cymru Stephen Crabb wedi dweud bod "cyfle euraidd" i Gymru anelu'n uwch.

Serch hynny, lefel cyflogaeth Cymru yw un o'r rhai isa - 70.9% - a dim ond Gogledd Iwerddon a gogledd-ddwyrain Lloegr sy' â lefelau is.

Dywedodd Mr Jones: "Ers blwyddyn mae cyflogaeth wedi codi ar raddfa uwch na bron pob man yn y Deyrnas Gyfun ...

"Mae ein hymroddiad i helpu creu swyddi newydd a helpu mwy o bobl i gael gwaith neu hyfforddiant yn ddi-ildio."