Cadarnhau cwyn am Glwb Ifor Bach, Caerdydd

  • Cyhoeddwyd
clwb ifor bach

Mae'r Awdurdod Safonau Hysbysebu (ASA) wedi cadarnhau cwyn am Glwb Ifor Bach yng Nghaerdydd yn dilyn neges ar wefan Twitter gan y clwb.

Roedd y trydariad gwreiddiol yn dweud: "Helo @yrawrgymraeg! Dewch i fynd yn hammered yn y Gymraeg. Ma' bob aelod o staff bar ni'n siarad Cymraeg!"

Dywedodd yr ASA y gallai'r neges gael ei ddehongli fel gwahoddiad i bobl yfed yn ormodol.

Fe wnaeth yr ASA ymchwilio i'r gŵyn o dan reol 18.1 o'u côd sydd yn ymwneud ag alcohol.

Roedd Clwb Ifor Bach wedi egluro bod @yrawrgymraeg yn rhywbeth sy'n digwydd yn wythnosol ar wefan Twitter ac sy'n annog busnesau Cymraeg a Chymreig i hybu digwyddiadau yn yr iaith Gymraeg.

Eu bwriad oedd dweud wrth bobl eu bod yn darparu gwasanaeth yn yr iaith Gymraeg yn hytrach nag annog pobl i fynd i'r bar er mwyn meddwi'n ormodol.

Roedd yr ASA yn derbyn bod y cyfeiriad at fod yn 'hammered' yn rhan o gyd-destun y dudalen Twitter.

Ond cytunodd Clwb Ifor Bach y gallai geiriad y neges gael ei gamddehongli, ac y bydden nhw yn fwy gofalus wrth hysbysebu eu gwasanaethau yn y dyfodol.