'Chwech awr mewn ambiwlans heb MOT'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Dave Chalcroft yn dychwelyd adref wedi triniaeth

Mae claf sydd wedi colli ei goes yn dweud ei fod wedi cael ei orfodi i dreulio chwech awr mewn gwely ambiwlans gan fod yr heddlu wedi stopio'r cerbyd am fod ar y ffordd heb brawf MOT.

Roedd Dave Chalcroft, 53 oed, yn dychwelyd i ysbyty ger ei gartref ym Mhen-y-bont ar Ogwr o'r ysbyty yn Southampton wedi'r driniaeth i dynnu'r goes oherwydd briw diabetig.

Mae'n honni bod ambiwlans arall wedi ei alw ato wedi'r digwyddiad ar yr M4 ger Newbury.

Bu'n rhaid i'r ambiwlans hwnnw deithio oddeutu 150 milltir o Gaint.

Fe ddywedodd y gwasanaeth ambiwlans lleol eu bod nhw wedi defnyddio darparwr preifat i gludo Mr Chalcroft o Southampton i Ysbyty Tywysoges Cymru ar 30 Medi.

Ychwanegodd llefarydd ar ran y gwasanaeth fod "pryder mawr" am y problemau a bod "ymchwiliad manwl ar droed, a hynny ar frys".