Cau llysoedd: 'Gwastraff arian"

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder am gau Llysoedd Caerfryddin

Mae aelod seneddol yn dweud fod llywodraeth San Steffan wedi gwario £1.7 miliwn ar foderneiddio llysoedd barn yng Nghaerfyrddin mae yna fwriad i'w cau.

Dywed Jonathan Edwards, AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr fod hyn yn wastraff llwyr o arian cyhoeddus, ac y dylid cadw'r canolfannau ar agor.

Gwnaed cais am ymateb i'r Weinyddiaeth Gyfiawnder.

Yn ôl Mr Edwards, AS Plaid Cymru, mae £1,359,513 wedi ei wario ar Lysoedd Caerfyrddin - adeilad Guildhall y dref - rhwng 2009 a 2014, tra bod £363,486 wedi ei wario ar Ganolfan Gwrandawiadau a Thribiwnlysoedd, hefyd yng Nghaerfyrddin.

Daeth y wybodaeth, meddai Mr Edwads, AC Plaid Cymru, mewn ymateb i gwestiwn seneddol.

Bwriad y Weinyddiaeth Gyfiawnder yw cau'r ddau leoliad, a naw chanolfan arall yng Nghymru.

Daeth y cyfnod ymgynghori ynglyn â'r cynigion i ben ddydd Iau diwethaf.

Dywed Mr Edwards y dylid cadw'r canolfannau ar agor, a chyfeiriodd yn benodol at "statws hanesyddol Caerfyrddin fel canolfan gweinyddu cyfiawnder gorllewin Cymru".

'Gwastraff llwyr'

Dywedodd y byddai canoli'r gwasanaethau yn Llanelli yn creu trafferthion i bobl sy'n byw yng nghefn gwlad.

"Byddai'n wastraff llwyr o arian cyhoeddus gan fod £2 miliwn newydd ei wario ar adnewyddu'r adeiladau, " meddai.

"Mae'r peth yn gwneud ffars o rethreg y llywodraeth bresennol o fod yn bwyllog wrth wario arian cyhoeddus."

Yn ôl y Gweinidog Cyfiawnder Michael Gove mae angen cau'r llysoedd oherwydd "gormod o gapasiti".

Mae Llywodraeth y DU am gau cyfanswm o 91 o lysoedd a thribiwnlysoedd yng Nghymru a Lloegr.

Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Mr Edwards fod £1.3 miliwn wedi ei wario yn adnewyddu Llysoedd Caerfyrddin yn y Guildhall

Y canolfanau neu lysoedd eriall sydd dan fygythaid yng Nghymru yw:

 • Canolfan Gwrandawiadau a Thribiwnlysoedd Sir Gaerfyrddin
 • Llysoedd Barn Aberhonddu
 • Llysoedd Barn Caerfyrddin
 • Llysoedd Barn Pen-y-bont ar Ogwr
 • Llys Sifil a Theulu Castell-nedd Port Talbot
 • Llys Sifil a Theulu Llangefni
 • Llys y Goron ac Ynadon Dolgellau
 • Llys Ynadon Caergybi
 • Llys Ynadon Pontypridd
 • Llys Ynadon Prestatyn
 • Tribiwnlysoedd Wrecsam