Trydaneiddio: Galw am atebion brys

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Yr amcangyfri yw y bydd y cynllun yn costio £500 miliwn

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi galw am "atebion brys" ynglŷn â'r cynllun i drydaneiddio Rheilffyrdd y Cymoedd.

Honnodd llefarydd ei bod yn ymddangos nad oedd yna fwriad i drydaneiddio'r holl rwydwaith.

Daw eu sylw wedi cyhoeddiad Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol.

Roedd cynllun busnes gwreiddiol Lywodraeth Cymru wedi dweud y byddai'r holl reilffyrdd sy'n rhan o'r rhwydwaith yn cael eu trydaneiddio.

Ond mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi dweud nad oes sôn am y rhai yng nghyffiniau Glyn Ebwy, Ynys y Barri, Bro Morgannwg, Penarth a Maesteg.

Trafodaethau

Dywedodd Llywodraeth Cymru y byddai manylion am welliannau leiniau unigol yn cael eu cyhoeddi maes o law.

Cafodd cytundeb i drydaneiddio leiniau'r cymoedd ei lunio'r llynedd ar ôl trafodaethau rhwng llywodraethau San Steffan a Bae Caerdydd.

Fe fydd San Steffan yn talu bron hanner y £500 miliwn sydd ei angen ond Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am y cynllun.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud eu bod yn disgwyl codi arian drwy arbed costau a chynyddu refeniw.

'Diflannu'

Dywedodd Eluned Parrot, AC Democratiaid Rhyddfrydol Canol De Cymru; "Mae angen i'r gweinidog ddweud beth sy'n digwydd gyda rhai o'r leiniau.

"Os yw Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am y prosiect, pam bod rhai o'r leiniau wedi diflannu?

"Tra bod y Cynllun Trafnidaeth Cenedlaethol yn trafod y pum mlynedd nesaf, dyw'r cynlluniau ar gyfer rhai o'r leiniau ddim hyd yn oed yn yr adran ar gyfer 2020 a thu hwnt."

Dywedodd llefarydd ar ran y llywodraeth byddai manylion yn cael eu rhyddhau ar ôl gorffen trafod gyda'r diwydiant.

Straeon perthnasol